ZOO potřebuje nová parkovací místa pro návštěvníky

Zastupitelstvo města Brna projedná na svém zasedání 6. 10. 2015 rozpočtové opatření v souvislosti s realizací Strategie rozvoje brněnské ZOO. Vedení města však zapomíná na jeden z nejpalčivějších problémů brněnské ZOO, kterým je katastrofální nedostatek parkovacích míst.

Nové parkoviště s dostatečnou kapacitou nelze řešit s využitím stávajícího vstupu do ZOO. Je proto nezbytné vybudovat i nový vstup. Vedení města by mělo buď obnovit jednání směřující k realizaci nového vstupu do ZOO v Brně-Kníničkách, nebo navrhnout jiné vhodné řešení.

Nová koalice však místo řešení problému prosadila na zastupitelstvu města Brna dne 8. 9. 2015 v rámci tzv. návrhu pořízení 43. souboru změn územního plánu zastavení přípravy: prosadila neschválení záměru pořízení změny B48/15-0, která měla pro výstavbu nového vstupu do ZOO v Brně-Kníničkách vytvořit předpoklady. Nová koalice tak jedná proti skutečnému rozvoji ZOO Brno.

„Vyzýváme vedení města, především resortního náměstka, aby se začalo intenzivně zabývat možnostmi vybudování nového vstupu a parkoviště u brněnské ZOO. Situace s parkováním je u brněnské ZOO neudržitelná,“ komentuje Robert Kotzian, předseda Brno+.

Témata našich článků: