Zjednodušená volba budoucnosti

Koalice tvoří strategii pro Brno s výhledem do roku 2050 a utrácí nemalé množství peněz na P. R. Rozsáhlá kampaň s dětmi, které se na plakátech zamýšlejí nad Brnem v roce 2050. Nově besedy s pátým náměstkem primátora o budoucnosti jednotlivých městských částí. Zkrátka, volby se blíží…

O tom, že současná koalice je velmi aktivistická (proto ji někdy nazýváme polozelená) a připravovaná strategie pro Brno je zpolitizovaná, jsme už psali například v článku Bude Brno cirkulární město?. Novinkou je anketa Takové chci Brno!. Brňané mají hlasovat, jak by se o budoucnosti města rozhodovali oni. Anketa je však manipulativní a nesmyslná. Ostatně jako dosud připravená strategie pro Brno.

01 400px
02 400px
03 400px
04 400px
05 400px
06 400px
07 400px
08 400px
09 400px
10 400px
Anketa Takové chci Brno! obsahuje 10 otázek. Na každou otázku jsou dvě možné odpovědi, z nichž lze vždy vybrat pouze jednu. Otázky vidíte v animaci.

První otázka se ptá, zda by brněnské ulice měly být určeny pro parkování aut, nebo zda by měly být veřejným prostorem. Z této otázky ční nenávist zelených radních k autům, která podle nich kradou veřejný prostor. Máte možnost buď chtít na ulicích auta (na obrázku u ankety se hned jedna z ulic celá zaplní auty), nebo zvolit líbivou a neurčitou odpověď, že ulice mají být „veřejným prostorem“ (na obrázku se jedna z ulic zaplní idylkou hrajících si dětí, maminky s kočárkem atd.). Žádný řidič auta ale nepožaduje, aby jedinou funkcí ulic bylo parkování. Každý normální člověk dobře ví, že ulice musí plnit více funkcí a že jednou z nich je i parkování.

Třetí otázka staví proti sobě funkci nábřeží. Buď chcete „relax“ (na obrázku se doplní lidé radostně si hrající s míčem u řeky), nebo tu nenáviděnou dopravu (na obrázku se podél řeky objeví auta a potrubí). Copak takto jednoduše a ostře stojí otázka využití všech nábřeží? Opět je zde manipulativně do kontrapozice postaveno krásné, líbivé a špinavé, hlučné (z pohledu aktivistů).

Pátá otázka nutí respondenty rozhodnout se mezi podporou sportu a kultury. Co si vlastně tvůrci ankety o Brňanech myslí? Že ten, kdo rád sportuje, musí být kulturní ignorant? Nebo, že ten, kdo má rád kulturu, nesportuje? V obou oblastech je co dělat a sport a kultura takto proti sobě nestojí.

Sedmá otázka je až neuvěřitelná. Musíte se rozhodnout mezi rozvojem letiště na jedné straně anebo vysokorychlostní železnicí a hyperloopem na druhé straně. Takto nesmyslně problém rozvoje veřejné dopravy nestojí. Nehledě na to, že když chcete vysokorychlostní železnici, musíte chtít i pohádkový hyperloop náměstka Kacera.

Měli bychom připomínky i k dalším otázkám a také k samotnému výběru otázek, ale to už je mimo rozsah tohoto článku.

Závěrečné sdělení, které se objeví po zodpovězení všech deseti anketních otázek.

Závěrem této manipulativní ankety se dozvíte, že jste provedli „zjednodušenou volbu budoucího města“ (viz obrázek). Ano, hodně zjednodušenou volbu, až příliš. Vypadá to tak, že z ankety má vyplynout, že Brňané chtějí přesně ten zidealizovaný svět, o kterém sní vyznavači zeleného myšlenkového proudu. Jenže realita je a vždy bude jiná a mnohem složitější. Každý z nás je rád za zeleň ve městě. Každý z nás je rád, když je v Brně méně hluku a více prostoru v ulicích. Vždycky ale bude tvrdou pravdou, že město se bez fungující dopravy, včetně parkování, neobejde.

Internetová aplikace s anketou jistě nebyla zadarmo. Zadarmo jistě není ani P.R. propagující tvorbu strategie města. Aktivistická koalice utrácí veřejné peníze za aplikace a dokumenty, které jsou k ničemu. Máme už dost tohoto drahého hipstersko-aktivistického hraní na krásný, (s)nový svět. Brno potřebuje realistickou strategii a politiku, která půjde k jádru věci a bude řešit jeho skutečné problémy.

Témata našich článků: