Železniční uzel: co vyplývá ze sociologického průzkumu?

Na svých besedách o novém železničním uzlu nechává Kancelář architekta města přítomné diváky hlasovat pomocí oranžových (před začátkem besedy) a zelených (po skončení) nálepek. Výsledek hlasování z besedy na Hvězdárně konané dne 15. 2. 2018 vidíte na fotkách. Diváci byli jednoznačně pro Řeku. Je zde vidět propastný rozdíl mezi tím, co léta tvrdí zelení aktivisté, a realitou. A také to, že několik diváků pochopilo podstatu věci a změnilo názor od Petrova k Řece.

Kvůli obsahu koaliční smlouvy (viz dole pod článkem) si zelení na brněnské radnici vynutili zadání sociologického průzkumu o novém železničnímu uzlu. Oni tedy původně chtěli jednoduchou anketu, ale to jim naštěstí neprošlo. Ještě předtím si vynutili zpracování čtyř posudků „nezávislých“ expertů (o těchto posudcích jsme psali v článku Manipulativní hra zelených o nádraží a v článku Záludná Anderova hra s posudky expertů k nádraží). Sociologický průzkum stál rozpočet 471 tisíc Kč. Čtyři „nezávislé“ posudky stály 147 tisíc Kč. Celkem tedy 618 tisíc Kč za to, aby zelení měli alibi, až budou svým voličům vysvětlovat, že jejich program nebyl omyl…

Ale když už sociologický průzkum máme (můžete si jej stáhnout pod tímto odkazem), podívejme se v pěti bodech na to nejpodstatnější, co říká:

  1. 31% z 995 dotazovaných Brňanů preferuje variantu Petrov a 24% variantu Řeka.
  2. Čím více dotazovaní o problému nového železničního uzlu vědí, tím více podporují variantu Řeka. To dokresluje i „průzkum“, který mezi publikem na Hvězdárně udělala při své přednášce Kancelář architekta města (viz obrázek).
  3. Pouhých 9% dotazovaných se cítí být dostatečně informováno, 25% se cítí být spíše informováno. O variantách nového uzlu má povědomí jen 52% dotázaných.
  4. Pro 58% dotazovaných je přijatelná nulová varianta, tj. zachování dnešního nádraží. Těchto 58% dotazovaných nepochybně nechce, aby Brno neslo důsledky nulové varianty (zachování kapacitního omezení, nezapojení vysokorychlostní železnice do hlavního nádraží apod.). Nulová varianta je pro ně přijatelná proto, že o těchto důsledcích nevědí. Nevědí tedy o nejpodstatnějších aspektech celého problému.
  5. Vyhraněný názor na polohu nádraží má jen 19% dotazovaných, z toho polovina chce variantu Řeka (10%) a polovina variantu Petrov (9%). Zbytek dotazovaných má své preference, ale připouští i jinou variantu.
Jak průzkum vykládají zelení
Zelení účelově sčítají podporu pro variantu Petrov (31%) a pro nulovou variantu (35%) a dovozují z toho, že průzkum potvrdil jejich politiku. Jde však jen o další ostudnou manipulaci. Podpory pro Petrov a nulovou variantu nelze sčítat.
Studie proveditelnosti má 1350 stran složitého textu a bezpočtu grafických příloh. Chtít po běžném Brňanovi, který má svých starostí dost, aby něčemu tak složitému a rozsáhlému do detailu rozuměl je nesmysl a neodpovědnost.

Z výše uvedeného vyplývají dva podstatné závěry:

  1. Průzkum usvědčil zelené, že dlouhá léta zneužívají toho, že Brňané nemají čas dlouze studovat nesmírně složitý problém přestavby železničního uzlu. Téměř polovina dotázaných nevěděla, mezi jakými variantami se rozhoduje. Politika zelených zneužívá nedostatečnou informovanost občanů.
  2. Průzkum potvrzuje to, co je dlouho známo, totiž že většinové stanovisko veřejnosti zní: vážení politici, převzali jste odpovědnost, berete za to peníze, proto vyřešte problém brněnského železničního uzlu a udělejte to rychle a dobře.

Brno potřebuje odpovědné rozhodnutí o své budoucnosti. Průzkum potvrdil, že odpovědnost = varianta Řeka, protože dobrá znalost problému nejčastěji vede k podpoře této varianty. Proč muselo být utraceno 618 tisíc Kč za zjištění toho, co dávno víme…?

Co má polozelená koalice v koaliční smlouvě
Město vede koaliční slepenec. Jeho členy jsou tři zelené strany, které si do koaliční smlouvy prosadili zadní vrátka. Podle koaliční smlouvy má být vybrána varianta uzlu, která bude „zohledňovat dopravní návaznosti“, „minimalizovat finanční dopady na rozpočet města“ a která bude mít „podporu brněnské veřejnosti“ (tedy: nikoli nutně varianta nejlepší!). Zdánlivě líbivé, avšak ve skutečnosti pěkně záludné (psali jsme o tom třeba v článku Vzkaz Brno+ zeleným zastupitelům).
Témata našich článků: