Zelený zastupitel nám chce zalepit ústa

Plakát zelených aktivistů k referendu

Plakát zelených aktivistů k referendu

Zelení aktivisté z Aliance Referendum 2016, kteří nám vnutili své vylhané referendum, nechali po městě vylepit plakáty s člověkem se zalepenými ústy a nápisem „Takto nás mají rádi“. Těžko soudit, koho mají na mysli, kdo jim podle nich upírá možnost se veřejně vyjadřovat. Vylepují-li však takové plakáty, je dobré se podívat, jak jsou na tom se vztahem ke svobodě názoru a úctou k demokracii oni.

Zastupitel za jejich politické křídlo, Stranu zelených, svůj vztah ke svobodě slova a demokracii ukázal na posledním jednání Zastupitelstva města Brna dne 6. září 2016. Projednávaly se žádosti Aliance Referendum 2016 a našeho spolku Brno+ o finanční podporu informačních kampaní k referendu z rozpočtu města Brna.

Při projednávání žádosti našeho spolku (bod č. 150) prohlásil zastupitel Mojmír Vlašín za Stranu zelených toto:

Já na rozdíl od kolegy Andera dokonce nesouhlasím s tím, aby tento nesmysl (tj. že referendum je past – pozn. R. K.) mohl pan Kotzian volně říkat, ale nemám žádné prostředky, jak mu v tom zabránit.

Jinými slovy, zastupitel Mojmír Vlašín za Stranu zelených řekl: kdybych mohl, umlčel bych spolek Brno+, protože to, co hlásá, se mi nelíbí. Právě na tomto principu bývá založeno pojetí svobody v totalitních režimech. I ony svobodu slova uznávají, ale jen pokud nehlásáte něco, co se režimu nelíbí.

Je pravdou, že zelený náměstek Ander se předtím vyjádřil, že naši svobodu slova respektuje. Osobně mu to však vůbec nevěřím. Jen se v danou chvíli neodvážil veřejně říci opak. I když svou podivnou argumentací o péči řádného hospodáře (viz záznam jeho projevu odkazovaný níže) to v podstatě stejně řekl, jen nepřímo. Rezervovaný vztah náměstka Andera k opozičním názorům jsme již dříve ukázali na jiných příkladech (třeba na tomto příkladě).

Když pak ve městě vidím plakáty zelených, ve kterých se snaží ze sebe udělat oběť kohosi, kdo jim brání ve vyjadřování, musím se hořce pousmát… Ale vlastně tomu rozumím. Zelení nechápou, jak si někdo může dovolit říkat něco jiného, a proto nerozlišují mezi opačným názorem a snahou upírat jim svobodu slova. Zkrátka, kdo není s nimi, je totalitář a vlastně tak trochu fašista. Jenže tohle vidění svobody slova a demokratické debaty je stejně zvrácené, jako totalitářské vidění svobody slova a demokracie. Jen to není vidět na první pohled. Nejprve své oponenty zostudíme jako totalitáře a pak už je přece v pořádku je umlčovat…

Videozáznam ze zasedání Zastupitelstva města Brna 6. září 2016

Je vůbec zajímavé shlédnout některé pasáže z videozáznamu zasedání Zastupitelstva města Brna 6. září 2016, které se týkají referenda (můžete si poslechnout i výše uvedený citát Mojmíra Vlašína). Pro shlédnutí tohoto videozáznamu klikněte na tuto větu. Připomínáme, že důvodem debat o referendu na tomto zastupitelstvu byly žádosti Aliance Referendum 2016 a našeho spolku o finanční podporu. Doporučujeme shlédnout tyto pasáže:

  • od časového okamžiku 1:21:00 – vystoupení zmocněnce přípravného výboru referenda a hlavy Aliance Referendum 2016 Jakuba Patočky;
  • od časového okamžiku 1:27:20 – vystoupení předsedy spolku Brno+ Roberta Kotziana;
  • od časového okamžiku 7:12:40 – začátek projednávání bodu programu jednání č. 150, což byla žádost našeho spolku Brno+;
  • od časového okamžiku 7:14:10 – projev náměstka Martina Andera k bodu č. 150;
  • od časového okamžiku 7:18:40 – projev zastupitele Mojmíra Vlašína k bodu č. 150, ve kterém zazněl výše uvedený citát (ten si můžete poslechnout od časového okamžiku 7:19:55).

Mimochodem, Jakub Patočka uvedl, že žádají jen o symbolických 50 tisíc Kč, ale to je pravda jen napůl: týden předtím rada města Brna zamítla jejich žádost o desetkrát vyšší částku, tedy o 500 tisíc Kč (materiál s touto žádostí předložený náměstky Anderem a Hollanem si stáhněte zde). Po tomto zamítnutí žádala Aliance Referendum 2016 o „pouhých“ 50 tisíc Kč proto, aby bylo možné žádost schválit jen v radě města a nemusela se projednávat veřejně v zastupitelstvu. Bylo to jen taktizování. Zelení z Aliance Referendum 2016 nejsou tedy nikterak skromná partička, jejich apetýt je mnohem vyšší. Když jim to ale nevyšlo, sehrál Jakub Patočka křečovitou skeč o své skromnosti, že mu jde jen o symbolických 50 tisíc. Kč. Na vystoupení Jakuba Patočky je vůbec „půvabný“ pro něj tak typický rozkazovací styl…

Kdo se zelenými nesouhlasí, je pro ně „užitečný idiot“

Deník Mladá fronta Dnes v tomto článku ze dne 6. 9. 2016 píše, že má k dispozici blíže neurčenou „interní komunikaci“ Aliance Referendum 2016, tj. těch aktivistů, kteří našemu městu vnutili toto referendum. V této „interní komunikaci“ aktivisté hovoří o tom, že „se strašně hodí užiteční idioti, kteří půjdou hlasovat proti nám – něžně je v tom podporujme“. Na tom se ukazuje, jak aktivisté kteří nám vnucují referendum pohrdají svobodou myšlení a demokracií. Kdo s nimi nesouhlasí, ten je pro ně užitečný idiot…

Úryvek z článku v brněnské příloze Mladé fronty Dnes ze dne 6. 9. 2016

Úryvek z článku v brněnské příloze Mladé fronty Dnes ze dne 6. 9. 2016

Ptáte se, proč tito aktivisté potřebují ty, co s nimi nesouhlasí, přesvědčovat, aby k referendu přišli a hlasovali NE? Protože jejich hlavní problém je zajištění dostatečné účasti v referendu. Nedosáhne-li účast v referendu alespoň 35 %, nebude platné. Proto lžou, že v referendu se rozhodne mezi dvěma variantami nového železničního uzlu, aby k referendu přivedli i své odpůrce a dokonce i zastánce varianty Řeka. Proto nabádají i ty, co s nimi nesouhlasí, aby přišli a třeba hlasovali NE. Tyto aktivisty nezajímá demokracie. Chtějí prosadit nulovou variantu železničního uzlu za každou cenu. Potřebují jen dosáhnout platnosti referenda, tedy účasti alespoň 35 % Brňanů s volebním právem. Proto i hlasování NE v referendu, je ANO těmto zeleným aktivistům. Proto tito aktivisté interně nazývají ty, co s nimi nesouhlasí a chtějí k referendu z úcty k demokracii přijít a hlasovat NE, užitečnými idioty. A proto my říkáme, že referendum je past.

Témata našich článků: