Zelení zmanipulovali právní analýzy o budoucnosti územního plánu

V brněnském zastupitelstvu i ve vedení města existuje velmi vážný spor, jak řešit zásadní problém našeho města, kterým je vyčerpaný a zastaralý územní plán. A to navíc v situaci, kdy vážně hrozí, že od roku 2021 nebude naše město mít územní plán žádný. To by pro rozvoj města a pro jeho občany byla katastrofa.

Situace, kdy velmi vážně hrozí, že město od roku 2021 nebude mít územní plán, má v podstatě pouze dvě řešení – buď bude schválena změna stavebního zákona, nebo město bude pokračovat v rozpracovaném územním plánu (pořizování pozastaveno v roce 2013). Druhé možnosti se však náměstek Ander snaží všemožně bránit. Nový územní plán, jehož pořizování bylo v roce 2013 pozastaveno, není Zeleným ani trochu po chuti.

Ještě je zde třetí možnost – ukončit rozpracovaný územní plán a začít pořizovat nový, úplně od začátku. To však není možné do roku 2021 stihnout. Riziko, že město několik let nebude mít žádný územní plán tedy s tímto scénářem trvá.

Úryvek ze zápisu ze zasedání rady města Brna dne 17. 1. 2017, na kterém byly schváleny čtyři právní kanceláře. Jejich úkolem bylo analyzovat dvě možnosti, jak získat nový územní plán. Jak vyšlo najevo, tři ze čtyř těchto kanceláří nelze v tomto ohledu považovat za nestranné.

Úryvek ze zápisu ze zasedání rady města Brna dne 17. 1. 2017, na kterém byly schváleny čtyři právní kanceláře. Jejich úkolem bylo analyzovat dvě možnosti, jak získat nový územní plán. Jak vyšlo najevo, tři ze čtyř těchto kanceláří nelze v tomto ohledu považovat za nestranné.

Primátor se před časem dohodl všemi politickými kluby zastoupenými v zastupitelstvu města, že rada města zadá zpracování čtyř právních analýz. Všechny čtyři analýzy mají stejné zadání. Smyslem je, aby čtyři na sobě nezávislé právní kanceláře zpracovaly odpověď na otázku, jaký je nejvhodnější postup pořízení nového územního plánu. Jinými slovy, je vhodnější navázat na rozpracovaný územní plán z roku 2013, nebo začít od nuly úplně nový a ten z roku 2013 hodit pod stůl? Zadání těchto čtyř právních analýz bylo schváleno radou města na její schůzi dne 17. 1. 2017.

Jak se však nyní ukazuje, náměstek primátora Martin Ander (Strana zelených), který má územní plánování v gesci, nehodlal nechat výsledek těchto čtyř právních analýz náhodě. Patrně to byl on, kdo radě města navrhl čtyři právní kanceláře, které byly schváleny:

  1. Havel, Holásek & Partners – velká a renomovaná právní kancelář. Zdánlivě tedy záruka neovlivnitelnosti. Avšak nikoli náhodou je zpracovatelem právní analýzy za tuto advokátní kancelář Mgr. František Korbel, Ph.D., známý náměstka Andera, který byl dříve náměstek ministra spravedlnosti za Stranu zelených. Tuto právní analýzu proto nelze považovat za nestrannou.
  2. Frank Bold advokáti – advokátní kancelář vzniklá transformací Ekologického právního servisu, nechvalně známé zelené neziskovky. Tato kancelář má stejné sídlo jako např. Hnutí DUHA Brno, jehož byl náměstek Ander ředitelem, Nadace Partnerství a další zelené neziskovky. Ani tuto právní analýzu nelze považovat za nestrannou.
  3. KVB advokátní kancelář – pardubická advokátní kancelář, která patří JUDr. Kadečkovi, který je oblíbeným dodavatelem právních služeb pro náměstka Andera, pomáhal mu argumentačně během loňského referenda o nádraží a město při sporech o referendum také zastupoval. Ani tuto právní analýzu tedy nelze považovat za nestrannou.
  4. JUDr. Jiří Plos – pražský pedagog a právník. Nestrannost JUDr. Plose nemáme tolik důvodů zpochybňovat, ale přece jen. Například je spoluautorem tzv. Pražských stavebních předpisů, které měli tolik rádi zelení.

Je zřejmé, že nejméně tři ze čtyř právních kanceláří, které patrně náměstek Ander podsunul primátorovi a radě města Brna, jsou podjaté a loajální náměstku Anderovi a Straně zelených. Náměstek Ander se v jedné z nejzásadnějších otázek budoucnosti našeho města neváhal dopustit tvrdé manipulace za zády všech.

Rada města Brna zadávala tyto analýzy s důvěrou všech politických klubů. Nyní je však zřejmé, že těmto analýzám důvěřovat nelze. Každá z těchto právních analýz stála 121 tisíc Kč. Nejméně tři z nich jsou zmanipulované náměstkem Anderem. To znamená cca 360 tisíc Kč veřejných prostředků vynaložených zbytečně.

Brno+ vyzývá vedení města Brna, aby okamžitě zjednalo nápravu. Je naprosto nepřípustné, aby náměstek Ander, který navíc nese osobní odpovědnost za katastrofální stav územního plánování v Brně, takovými manipulacemi vodil za nos celé město. Náměstek primátora Martin Ander by měl okamžitě odstoupit ze své funkce.

Témata našich článků:,