Zastavme účast města na financování multikulturalistické neziskovky

Brno je městem vědy a výzkumu. Řada cizinců zde studuje nebo přichází za prací a podnikáním. To vítáme a podporujeme. Nepodporujeme však multikulturalismus. Jeho skutečným cílem je otevírat město zásadní civilizační hrozbě v podobě přílivu nelegálních imigrantů. Víme, že Brnu i České republice se živelná imigrace zatím víceméně vyhýbá. To však neznamená, že to musí platit vždy.
V Brně funguje tzv. Centrum pro cizince, které je službou Jihomoravského kraje. Toto centrum však neprovozuje Jihomoravský kraj, ale nechvalně známá politická multikulturalistická neziskovka Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) čerpající dotace z veřejných rozpočtů v desítkách milionů Kč.

Jihomoravský kraj ve spolupráci s městem Brnem pravidelně získává na provoz Centra pro cizince dotační prostředky z Azylového, migračního a integračního fondu EU (AMIF). V letech 2016 až 2019 stál provoz Centra pro cizince 21,5 mil. Kč. Dalších 12 měsíců, od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020, stojí 9,5 mil. Kč. OPU z uvedených dotací obdržela v letech 2016 až 2019 (do 30. 6. 2019) každý měsíc na provoz Centra pro cizince 145 tisíc Kč. Od 1. 7. 2019 dostává měsíčně dotaci 249 tisíc Kč. OPU za tyto peníze Centrum pro cizince provozuje a poskytuje cizincům sociální a právní poradenství.

Politické neziskovky, jako je např. Organizace pro pomoc uprchlíkům, jsou mistři v tom, jak žít z veřejných peněz. Své lidi zaměstnávají a mzdové prostředky šikovně získávají z různých dotací. Těmto lidem pak často vzniká finančně krytý prostor pro politický aktivismus.
Jak také vypadá právní poradenství poskytované OPU lze ilustrovat článkem „Českým soudem zněly dárí a paštunština, uprchlíci žalují určování věku“ na idnes.cz. Není se čemu divit, když OPU za „pouhých“ 22,7 mil. Kč dotačních peněz provádí například projekt „Komplexní poradenství pro žadatele o mezinárodní ochranu II.“. V rámci tohoto projektu OPU jménem imigrantů systematicky právně napadá českou veřejnou správu. Konec konců, klikněte si na popis projektu, který nevyžaduje další komentář… Z jiné dotace OPU realizuje například projekt s otevřeně politickými cíli „Usilujeme o férovou migrační politiku“. V tomto projektu OPU s dalšími neziskovkami za 6 mil. Kč prosazuje „vstřícnější migrační politiky“ a vytváření „prointegračního prostředí v české společnosti“Nechceme, aby se naše město přímo nebo nepřímo podílelo na podpoře této nebezpečné politické neziskovky.

Jednání Zastupitelstva města Brna dne 12. 5. 2020

V úterý 12. 5. 2020 bude Zastupitelstvo města Brna projednávat dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství. Právě na základě této smlouvy OPU provozuje Centrum pro cizince. Projekt má být prodloužen o půl roku do 31. 12. 2020, což má stát dalších téměř 4,5 mil. Kč.

Není zde prostor rozebírat, z jakých všech zdrojů a jak OPU dostává veřejné peníze. Zájemci mohou začít u přehledu přímo na stránkách této povedené neziskovky. Nelíbí se nám, že se naše město podílí na „živení“ této nebezpečné multikulturalistické neziskovky z veřejných peněz. Proto jsme níže uvedeným otevřeným dopisem oslovili zastupitele města a požádali jsme je, aby namísto schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o partnerství, tj. namísto pokračování účasti města Brna na financování OPU, hlasovali o následujícím usnesení:

Zastupitelstvo města Brna

neschvaluje

dodatek č. 1 smlouvy o partnerství k projektu „Provoz Centra pro cizince JMK“ s Jihomoravským krajem, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, IČO: 70888337 (příjemce), Diecézní charitou Brno, třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno, IČO: 44990260, Organizací pro pomoc uprchlíkům, z.s., Kovářská 939/4, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 45768676, a Základní školou a Mateřskou školou, Brno, Staňkova 14, příspěvkovou organizací, Staňkova 327/14, 602 00 Brno, IČO: 62157094, který tvoří přílohu č. … těchto usnesení

ukládá

Radě města Brna předložit na příští schůzi Zastupitelstva města Brna návrh rozhodnutí o ukončení účasti statutárního města Brna na projektu „Provoz Centra pro cizince JMK“ a návrh dohody o ukončení účasti statutárního města Brna na uvedené smlouvě o partnerství, a to dle čl. VII odst. 3 této smlouvy.

Závěrem

Brno je městem vědy a výzkumu. Řada cizinců zde studuje nebo přichází za prací a podnikáním. To vítáme a podporujeme. Nepodporujeme však multikulturalismus, jehož skutečným cílem je otevírat město zásadní civilizační hrozbě v podobě přílivu nelegálních imigrantů. Víme, že Brnu i České republice se živelná imigrace zatím víceméně vyhýbá. To však neznamená, že to musí platit vždy.

Nemáme nic proti centru, které bude pomáhat těm cizincům, kteří do Brna přijeli studovat, pracovat nebo podnikat. Za určitých podmínek lze připustit i to, aby takové centrum provozovala nezisková organizace. Ne však neziskovka politická a multikulturalistická jako je třeba OPU. Proto nesouhlasíme, aby se naše město jakkoli podílelo na jejím parazitování na veřejných rozpočtech.

Na okraj dodáme, že v Brně bez problémů už léta funguje Brno Expat Centre provozované neziskovkou Brnopolis. Tato neziskovka je politicky neutrální a úspěšně působí mezi významnými zahraničními firmami a cizinci, kteří v Brně pracují nebo podnikají. Proti její činnosti nic nenamítáme.


Náš otevřený dopis zastupitelům města Brna:

Témata našich článků: