Zase to zábradlí aneb chaos před nádražím

Už jsme psali
V článku Pravý důvod omezení dopravy před Hlavním nádražím jsme psali o tom, proč náměstek primátora Matěj Hollan (Žít Brno) prosazuje nesmyslná dopravní omezení před hlavním nádražím. V článku Kdo může za zahrazení průchodu od tramvaje k nádraží jsme popsali, že pravým viníkem zahrazení mezery v zábradlí od tramvaje k nádraží je vedení města.
Už ve dvou článcích jsme se zabývali aktivitami polozelené koalice před brněnským nádražím, které vyústily v zahrazení mezery v zábradlí mezi tramvají a nádražím (viz infobox). Náměstci primátora Martin Ander (Zelení) a Matěj Hollan (Žít Brno) dávají vinu za tento stav Policii ČR. Odpovědnost však nesou oni a s nimi vedení města.

Důvody, proč Policie ČR vydala nesouhlasné stanovisko k ponechání mezery v zábradlí, jsou zřejmé. Takový průchod není v souladu se zásadami bezpečnosti. Policie ČR ale může dát jen stanovisko, nemá právo o věci rozhodnout. Náměstci Hollan a Ander dobře vědí, že Magistrát nemusí stanovisko Policie ČR respektovat. Když šlo o povolení celodenní cyklodopravy na Masarykově ulici, se kterým Policie ČR také z bezpečnostních důvodů nesouhlasila, bez uzardění přinutili Odbor dopravy, aby přesto vydal kladné stanovisko (i když je takový nátlak na Odbor dopravy nezákonný). Proč se tentokrát na Policii ČR vymlouvají?

Polovičaté řešení náměstka Andera (Zelení), které spočívá ve dvou na sebe nenavazujících přechodech pro chodce (vyznačeny červeně). Uživatelé prostředního ostrůvku mají smůlu. Před nádražím ubydou dvě parkovací místa. Před OC Letmo tři.

Náměstek Ander (Zelení) se teď chce honem honem, ještě do podzimních voleb, nějak problému se zahrazenou cestou k nádraží zbavit. Radě města navrhnul zřízení dvou na sebe nenavazujících přechodů pro chodce. Jeden k nádraží a druhý k OC Letmo (viz obrázek). Uživatelé prostředního, největšího nástupního ostrůvku mají smůlu.

Z předchozího období, z roku 2014, má vedení města připraveno systémové řešení (viz obrázek). Došlo by k zmenšení nástupních objektů do podchodu, což by okolo nich umožnilo pohyb pěších. Zlepšené rozhledové poměry by umožnily plnohodnotný přechod pro chodce od OC Letmo až k nádraží. Ubyla by pouze dvě parkovací místa před OC Letmo. Za tři roky na toto řešení vedení města nesáhlo. Místo toho zbrklou rekonstrukcí tramvajových ostrůvků přinutilo Policii ČR k vydání stanoviska, které nemohlo než konstatovat, že proluka v zábradlí je nebezpečná. Koalice hasí požár polovičatým a uspěchaným řešením, které mimo jiné znamená zbytečně velký úbytek parkovacích míst. Mínus dvě místa před nádražím a mínus tři místa před OC Letmo.

Systémové a komfortní řešení připravené minulým vedením města v roce 2014, které má pro řidiče stejný efekt, jako řešení náměstka Andera. Pro chodce je mnohem komfortnější a nevynechává ani uživatele prostředního, největšího tramvajového nástupiště. Na rozdíl od polovičatého řešení náměstka Andera znamená toto řešení úbytek pouze dvou parkovacích míst před OC Letmo. Zdroj: RGB studio.

Celé prostranství před nádražím je mimořádně vytížený prostor. Pohybují se v něm chodci, automobily, autobusy a tramvaje. Pro každého se musí najít bezpečná a přiměřená cesta. Přechod pro chodce je rozumným kompromisem mezi potřebami chodců a řidičů. Otázka však je, proč se máme namísto komfortního a systémového řešení spokojit se špatným a polovičatým řešením?

Takové řízení brněnské dopravy nelze nazvat jinak, než chaos. Máme toho už dost. Chceme v Brně funkční dopravu, ne aktivistický amatérismus. Jsme Brno+ a na podzim jdeme do toho!

Témata našich článků:,