Zásady územního rozvoje vydány

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje dnes, 5. 10. 2016, vydalo nové zásady územního rozvoje (něco jako krajský územní plán). Zásady územního rozvoje byly zrušeny soudem v roce 2012 díky žalobám iniciovaným zelenými. Skutečnost, že prostředníky jim byly různé obce a tzv. občanské iniciativy, je vedlejší a nic nemění na tom, že zelení zaa zrušení původních zásad v roce 2012 nesou zodpovědnost.

Ode dneška je situace jiná. Máme nové Zásady územního rozvoje. Zelení všech odstínů a druhů již avizovali soudní napadení. Hanebnost.

Proti novým Zásadám byla pouze jediná strana: TOP09.

Tisková zpráva Brno+ k dnešnímu přelomovému vydání zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje:

  1. Brno+ vítá dnešní vydání zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR) a považuje jej za přelomovou událost. Nyní bude možné pokračovat v přípravě klíčových rozvojových projektů v zájmu Jižní Moravy.
  2. Brno+ plně podporuje postup Jihomoravského kraje při přípravě ZÚR. Vyčlenění řešení rychlostní silnice R43 na území brněnské aglomerace a řešení tzv. jihozápadní tangenty do samostatné územní studie a následné aktualizace ZÚR v roce 2019 považujeme za rozumný postup. Tento postup umožní podrobnější prověření všech potřebných detailů a vlivů těchto staveb. Tím je postup Jihomoravského kraje ohleduplnější a zodpovědnější.
  3. Zvolený postup kraje sice bude znamenat zdržení, nicméně jde o zdržení, které je zcela bezvýznamné. Příprava R43 i jihozápadní tangenty je nejméně 10-ti letý proces, spíše mnohem delší. Proto zdržení v řádu jednotek let není podstatné. Výsledkem za to bude řešení, které má významnou šanci přetrvat i soudní spory. Proto je zvolený postup kraje ve výsledku efektivnější, a to i z hlediska časového.
  4. Námitky Strany zelených a dalších uskupení proti způsobu přípravy a podobě ZÚR považujeme za účelové a nesmyslné. Vyčlenění R43 a jihozápadní tangenty do samostatné studie a následné aktualizace ZÚR znamená, že Strana zelených nemohla toto téma zneužít v letošní předvolební kampani. Tím, že k aktualizaci ZÚR dojde až v roce 2019, znamená to, že Strana zelených nebude toto téma moci zneužít ani před komunálními volbami v roce 2018. To je skutečný důvod, proč Strana zelených tak intenzivně protestuje.
  5. Zvolený způsob řešení R43 a jihozápadní tangenty znamená také mnohem nižší pravděpodobnost, že ZÚR budou zrušeny soudem. A to navzdory opačným tvrzením Strany zelených a dalších uskupení, která je třeba chápat nikoli jako varování, ale jako vyhrožování.
Témata našich článků:,