Vzkaz Brno+ zeleným zastupitelům

Blíží se jeden z nejzásadnějších momentů tohoto volebního období a Brna vůbec. Do konce ledna 2018 projedná zastupitelstvo města stanovisko ke studii proveditelnosti nového železničního uzlu Brno. Buď zvolí variantu Řeka, nebo Petrov.

Studie proveditelnosti je rozsáhlý dokument o 1350 stranách složitého textu a bezpočtu grafických příloh. Je zpracována kvalitně, důkladně a splňuje zadání. Studie proveditelnosti prokázala významné přínosy nového železničního uzlu pro Brno. Je nezbytné zvolit výhodnější variantu a pak široce táhnout za jeden provaz. To je strategický zájem našeho města a odpovědnost jeho politiků.

Jenže je tu potíž. Zelená část vedení města, tedy Zelení, Žít Brno a Piráti, si uvědomuje, že studie proveditelnosti prokázala, že výhodnější je varianta Řeka. A to se jim nelíbí. Proto znovu vytáhli do zákopové války proti městu.

Už dříve si připravili jednu zbraň. Do koaliční smlouvy uzavřené mezi stranami tvořícími vedení města si prosadili tuto větu: „Realizovaná bude taková varianta, která bude vycházet z aktuálně zpracovávané studie proveditelnosti zohledňující dopravní návaznosti, minimalizující finanční dopady na rozpočet města a která bude mít podporu brněnské veřejnosti.“ Klíčová jsou slova o podpoře brněnské veřejnosti. Pro zelené všech odstínů to neznamená nic jiného, než další manipulativní referendum nebo jiné takové hlasování. Dvě referenda prohráli, ale to jim nestačí.

Máme pro zelené představitele města následující vzkaz.

Vzkaz Brno+ zastupitelům města Brna za Zelené, Piráty a Žít Brno:

  1. Studie proveditelnosti má 1350 stran složitého textu a bezpočtu grafických příloh. Pořádat o něčem takovém lidové hlasování je nesmysl a neodpovědnost. Jste zvoleni a placeni proto, abyste takto složitým problémům věnovali dostatek pozornosti a odpovědně rozhodli.
  2. Otázku nejlepšího řešení brněnského železničního uzlu nelze shrnout do jednoho referenda či ankety. Pokud přesto něco takového požadujete, je to jen populistická snaha vyhnout se odpovědnosti. Je to snaha obejít závěry studie proveditelnosti.
  3. Víme, co máte v koaliční smlouvě. Koaliční smlouva je však vnitřní problém Vaší koalice. Vaší odpovědností je jednat v zájmu Brna. Neschovávejte se za koaliční smlouvu.
  4. Stanovisko veřejnosti je dlouhodobě dobře známo: vyřešte problém brněnského železničního uzlu a udělejte to rychle a dobře.
Témata našich článků: