Výzva členům Centrální komise Ministerstva dopravy

Dnes, 11. 4. 2018, jsme zaslali otevřenou výzvu členům Centrální komise Ministerstva dopravy, která bude zanedlouho rozhodovat o variantě přestavby železničního uzlu Brno. Tím Centrální komise naváže na rozhodnutí zastupitelstev Jihomoravského kraje, města Brna a městské části Brno-střed. Rozhodnutí Centrální komise pak bude podkladem pro jednání vlády.

Bohužel, ale jak se dalo očekávat, Zelení a další aktivisté vyvíjejí neustálý nátlak na členy Centrální komise. Dělají vše pro to, aby Centrální komise a vláda rozhodly v rozporu s rozhodnutími tří demokraticky zvolených zastupitelstev.

Zde je text naší výzvy:

Vážení členové Centrální komise Ministerstva dopravy ČR,

jsme spolkem, který se věnuje podpoře rozvojových projektů v zájmu statutárního města Brna. Problematikou železničního uzlu Brno se dlouhodobě zabýváme.

Před místním referendem o poloze brněnského hlavního nádraží v roce 2016 jsme jako jediní vedli intenzivní kampaň, ve které jsme občany pod heslem „Referendum je past“ informovali o nebezpečnosti tohoto místního referenda a o jeho skutečných cílech. Referendum v roce 2016, stejně tak jako referendum v roce 2004, bylo neplatné a není tak pro orgány statutárního města Brna závazné. Tím méně pro orgány státu. Zastánci varianty Petrov a nulové varianty výsledky referend opakovaně a záměrně dezinterpretují.

Nyní si Vás dovolujeme vyzvat k podpoře projektu přestavby železničního uzlu Brno ve variantě Řeka.

Varianta Řeka (v podvariantě Ac) je variantou upřednostňovanou zastupitelstvy Jihomoravského kraje, statutárního města Brna i místně příslušné městské části Brno-střed. Pokud představitelé některých politických stran a spolků nyní požadují podporu varianty Petrov, nebo nulové varianty, jedná se o flagrantní nerespektování demokratických rozhodnutí tří uvedených zastupitelstev. Dovolujeme si poznamenat, že variantu Řeka podporují politické subjekty tvořící naprostou většinu krajského i městského zastupitelstva.

Považujeme za nepřijatelné, aby představitelé některých politických stran a spolků neustále podrývali jednoznačná rozhodnutí demokraticky zvolených zastupitelstev, kterých jsou navíc někteří z nich členy. Považujeme za nepřijatelné, aby tito lidé dokola manipulativně dezinterpretovali výsledky dvou místních referend. Tato referenda nebyla platná. Ohrazujeme se proti tomu, aby tato marginální, byť hlasitá, část veřejnosti opakovaně poškozovala zájmy statutárního města Brna, Jihomoravského kraje i České republiky.

Dovolujeme si Vám předložit sedm základních důvodů, proč zvolit variantu Řeka.

Varianta Řeka je dosažitelnější. Je v souladu s územním plánem a je projektově a majetkoprávně připravena. Varianta Petrov není dosažitelná dříve než za 15 let. V čase významně roste riziko, že kvůli stavu veřejných rozpočtů nebude stát schopen stavbu nového uzlu financovat. Proto je třeba upřednostnit řešení, které je dosažitelné dříve.

Varianta Řeka má větší rozvojový potenciál. Znamená likvidaci bariéry stávajícího kolejiště oddělující Jižní centrum od historického jádra. Znamená nejrozsáhlejší uvolnění drážních a jiných ploch v centrální části města. Takřka na zelené louce lze vystavět nové, moderní centrum bez kompromisů.

Varianta Řeka je dopravně výhodnější. Umožní unikátní propojení všech druhů dopravy v jednom místě. Během výstavby nebude, na rozdíl od varianty Petrov, způsobovat prakticky žádné dopravní kolapsy. Přestože znamená o 20 % nižší úspory cestovního času ve veřejné dopravě, jde o faktor, který se v porovnání s variantou Petrov projeví teprve v roce 2085.

Varianta Řeka je ekologičtější. Do života města budou zapojeny nové, rozsáhlé plochy zeleně v centrální části města a řeka Svratka. Není kolizní s lokalitami Natura 2000 a je příznivější z hlediska dopadů klimatických změn. Emisně zatěžující dopravu ponechává varianta Řeka na okraji širšího centra, aniž by to negativně zasahovalo přestupní vazby.

Varianta Řeka znamená minimální riziko nezapojení vysokorychlostních tratí do hlavního nádraží. Naproti tomu varianta Petrov má toto riziko vysoké, a to zejména s ohledem na dvojnásobné náklady. Odpovědné orgány na toto významné riziko varianty Petrov opakovaně upozorňují.

Varianta Řeka znamená komfortnější a bezpečnější řešení. Nové nádraží bude mít jednoduchou a srozumitelnou lineární strukturu. To umožní snadnou kontrolu a lepší možnosti jednotlivé části nádraží v případě bezpečnostní hrozby rychle evakuovat a uzavírat. Naproti tomu nádraží ve variantě Petrov bude složitou a nepřehlednou stavbou o čtyřech podlažích.

Varianta Řeka znamená jednoduché uspořádání okolí nového nádraží. Podobné rozdíly se budou týkat bezprostředního okolí nádraží. U varianty Petrov bude vše vměstnáno do stísněných prostor ulice Úzké a mezi Nové Sady a stávající kolejiště. Varianta Řeka svou jednoduchou strukturou umožní vytvořit kvalitní přestupní terminál pro všechny druhy dopravy.

Sečteno a podtrženo, varianta Řeka je dosažitelnější, městotvorná, příznivější pro životní prostředí, bezpečnější a méně riziková z hlediska zapojení vysokorychlostních tratí.

Vzhledem k uvedenému si Vás dovolujeme ještě jednou vyzvat k podpoře varianty Řeka.

S pozdravem

 

Robert Kotzian,

předseda spolku Brno+, v. r.

Témata našich článků: