Výzva brněnským zastupitelům ke směně pozemků za Lužánkami

Dnes jsme vyzvali členy zastupitelstva města Brna, aby neschválili směnu městských pozemků za pozemky společnosti Eiskon Develop, s.r.o. Tuto naši výzvu zastupitelům najdete níže.

V úterý 16. 5. 2017 se koná schůze zastupitelstva, na jejíž program je zařazen bod č. 116. Předmětem tohoto bodu je návrh směny pozemků se společností Eiskon Develop, s.r.o., které město potřebuje pro budoucí stavbu nové hokejové haly v lokalitě za Lužánkami.

Rozhodně podporujeme kroky směřující k získání pozemků Eiskon Develop, s.r.o. do majetku města. Nicméně směna, kterou navrhuje rada města Brna, jeden problém vyřeší, ale druhý do budoucna vytvoří.

Text naší výzvy zastupitelům města Brna:

Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli,

dovolujeme se na Vás obrátit v souvislosti s bodem č. 116, který je zařazen na program schůze zastupitelstva města Brna konané dne 16. 5. 2017. Předmětem tohoto bodu je návrh směny pozemků se společností Eiskon Develop, s.r.o., které město potřebuje pro budoucí stavbu nové hokejové haly v lokalitě za Lužánkami.

Zastupitelstvu je navrženo schválit směnu pozemků společnosti Eiskon Develop, s.r.o. v údajné hodnotě 11 mil. Kč za hektarový areál města, který leží naproti přes ulici Sportovní. Tento areál je oceněn na 65 mil. Kč a společnost Eiskon Develop, s.r.o. má doplatit 54 mil. Kč.

Tak jako Vy, i my podporujeme kroky směřující k získání pozemků Eiskon Develop, s.r.o., do majetku města, neboť bez nich není výstavba nové haly možná. Nicméně směna, kterou navrhuje rada města Brna jeden problém vyřeší, ale druhý do budoucna vytvoří.

Hektarový areál, který má Eiskon Develop, s.r.o. získat, je územní rezerva, kterou město drží ve svém majetku 25 let. Smyslem této územní rezervy je zejména vybudování zázemí pro budoucí sportovní lokalitu za Lužánkami. Dva velké stadiony budou klást vysoké nároky na další funkce v místě, a to zejména na parkování, obchod, služby a ubytování. Právě k realizaci těchto funkcí by měla sloužit tato územní rezerva. Pokud město o tuto územní rezervu přijde, do budoucna tím výrazně omezí funkčnost a kvalitu celého sportovního areálu za Lužánkami. Tato územní rezerva nemá v lokalitě za Lužánkami adekvátní náhradu. Její směnou bude návrat sportu za Lužánky nenávratně poškozen.

Z těchto důvodů si Vás dovolujeme vyzvat k:

  1. vyslovení nesouhlasu se směnou pozemků se společností Eiskon Develop, s.r.o. tak, jak je navržena; a
  2. uložení úkolu radě města Brna se společností Eiskon Develop, s.r.o. dále jednat s cílem získat předmětné pozemky do majetku města, a to buď jejich odkoupením, nebo směnou za jiné pozemky, než je navrženo v bodě č. 116 zítřejšího zastupitelstva.

Robert Kotzian, předseda Brno+

Vladan Krásný, místopředseda Brno+

Témata našich článků: