Výstava ojetin: skandál pokračuje

Seriál Brno+ o skandální výstavě ojetin
V prvním díle našeho seriálu, Ohlédnutí za výstavou ojetin: městu práci, sobě peníze, jsme psali o tom, jak došlo k „odklonění“ sponzorského daru od Mototechny (700 tis. Kč) do soukromého spolku MEETING BRNO. Ve druhém díle, Ohlédnutí za výstavou ojetin: to oni!, jsme psali o tom, že radní městské části Brno-střed vedené Žít Brno o celé výstavě předem věděli a neměli námitek. Ve třetím díle, Ohlédnutí za výstavou ojetin: šachy s místními poplatky, jsme popsali šachy s místními poplatky, ke kterým mělo dojít. Nakonec jsme ještě přidali článek Ještě k výstavě ojetin: jak jsme počítali, ve kterém jsme popsali některé naše úvahy.

V srpnu jsme se v seriálu tří článků věnovali skandální výstavě ojetých aut, která v červenci proběhla na Moravském náměstí a na náměstí Svobody. Tato neuvěřitelná kauza má další vývoj. Proto přidáváme další, již čtvrtý díl našeho seriálu. Než se dostaneme k novinkám v kauze výstavy ojetin, stručně shrneme to podstatné, co už je známo.

Průběh výstavy již kontroloval Kontrolní výbor zastupitelstva, který v září v podstatě potvrdil to, co jsme už v srpnu o skandální výstavě jako první podrobně popsali. Zprávu Kontrolního výboru o kontrole si můžete stáhnout pod tímto odkazem. Je to zajímavé čtení.

Odkloněné statisíce do soukromých rukou

Výstavu organizovala veřejná příspěvková organizace města Brna TIC Brno (Turistické informační centrum Brno) ve spolupráci se soukromým spolkem MEETING BRNO, jehož předsedkyní je spisovatelka Kateřina Tučková. Výstava byla součástí festivalu Meeting Brno, který organizovalo TIC Brno ve spolupráci se soukromým spolkem MEETING BRNO.

Přestože většinu práce na festivalu odvedla městská organizace TIC Brno, když došlo na velký sponzorský dar 700 tisíc Kč od společnosti Mototechna, celý si ho vzal soukromý spolek MEETING BRNO. Zajímavé je, že jak za TIC Brno, tak za spolek MEETING BRNO jednal jistý Jiří Mottl, zaměstnanec TIC Brno.

Veřejná organizace TIC Brno odvedla za veřejné peníze většinu práce na festivalu Meeting Brno. Na podporu tohoto festivalu věnoval sponzor 700 tisíc Kč. Nicméně TIC Brno z tohoto daru nevidělo ani korunu. Vše bylo odkloněno do soukromých rukou, tj. do spolku MEETING BRNO. Veřejný rozpočet TIC Brno tak byl připraven o několik set tisíc Kč.

Čachry s místními poplatky a odklonění sponzorského daru 700 tisíc Kč nebylo vše. Šlo také o přihrávání veřejných zakázek kamarádům. Toto je úryvek ze zprávy Kontrolního výboru zastupitelstva města Brna. Popisuje obcházení směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (do 2 mil. Kč bez DPH u dodávek a služeb). Architektonická kancelář Chybík + Krištof je široce známá svou podporou Zelených, kterou se ani netají. Celá kauza festivalu Meeting Brno a výstavy ojetin je velmi složitá a zamotaná. Je však dobrou ukázkou praktik zelené chobotnice.

Šachy s místními poplatky

Pokud využíváte veřejné prostranství pro soukromé účely, musíte podle vyhlášky města platit místní poplatek za každý metr čtvereční a den zabrané plochy. Výstava se konala, jak víme, na dvou náměstích.

Na náměstí Svobody provedl Úřad městské části Brno-střed místní šetření a zjistil, že výstava je dokonce prodejní a místní poplatek tak bude vyměřen podle sazby 60 Kč za metr čtvereční a den.

Na Moravském náměstí úřad místní šetření neprovedl a vymluvil se, že proto nemůže účtovat více než 10 Kč za metr čtvereční a den (sazba za reklamní akci). Úřad prý nemůže prokázat, že se i na Moravském náměstí jednalo o prodejní akci. To jsou však jen směšné výmluvy. Podívejte se na obrázek půjčený z článku Mladé fronty Dnes, který zřetelně prokazuje, že i na Moravském náměstí šlo o prodejní výstavu. Touto podivnou slepotou Úřadu městské části Brno-střed, vedené Žít Brno, byl místní poplatek vyměřen v šestkrát nižší částce! Úřad vyměřil 21 tisíc Kč, ačkoli měl stanovit 126 tisíc Kč… Jak je to vůbec možné?

Vedle toho je „vtipné“, že zatímco na Moravském náměstí úřad počítal plochu jednoho auta 12,5 metrů čtverečních, na náměstí Svobody se tato auta jakýmsi kouzlem scvrkla na 10 metrů čtverečních, čímž o něco klesla částka místního poplatku…

Na tomto obrázku z konání výstavy ojetých automobilů na Moravském náměstí, který u svého článku ze dne 20. 7. 2017 publikovala Mladá fronta Dnes, je zřetelně vidět, že i na Moravském náměstí byla výstava prodejní. Za sklem je cenovka, sdělení, že cena je výhodná a patrně i výše splátky při nákupu na úvěr. Jak namáhavé by bylo pro Úřad městské části Brno-střed podívat se třeba na tyto fotografie…? Kdyby to tento úřad udělal, musel by vyměřit místní poplatek v šestkrát vyšší částce, než ve skutečnosti vyměřil. Obrázek je umístěn na webu idnes.cz pod tímto odkazem. Novinářských snímků jednoznačně dokládajících, že výstava byla i na Moravském náměstí prodejní, je na internetu několik a není vůbec těžké je najít.

Pokračování skandálu

A nyní slíbené novinky v celé kauze.

Místní poplatky za výstavu na Moravském náměstí zaplatilo TIC Brno ze svého, tj. veřejného rozpočtu! A to přesto, že TIC Brno nevidělo ze sponzorského daru od Mototechny ani korunu a přesto, že výstava byla protiplněním za tento sponzorský dar, který s plným vědomím TIC Brno skončil v soukromých rukou spolku MEETING BRNO!

Tak tedy: soukromý spolek MEETING BRNO fakticky řízený zaměstnancem TIC Brno shrábne celý sponzorský dar za práci, kterou z většiny odvede TIC Brno, a TIC Brno za tento povedený spolek ještě uhradí část místních poplatků… Kdo ponese odpovědnost za to, že těchto 21 tisíc Kč bylo z veřejného rozpočtu TIC Brno zaplaceno za to, že si soukromý spolek pro sebe šibalsky odklonil 700 tisíc Kč…?!

TIC Brno namísto spolku MEETING BRNO za zábor Moravského náměstí zaplatilo 21 tisíc Kč z peněz daňových poplatníků. Ale mělo zaplatit, jak dokazujeme výše, 126 tisíc Kč. Jaký je tedy výsledek? Spolek MEETING BRNO díky podivnému propojení s TIC Brno ušetřil 126 tisíc Kč…

Zajímá Vás, kdo má zaplatit místní poplatky za výstavu na náměstí Svobody? Tentokrát je to spolek MEETING BRNO. Má zaplatit 74 tisíc Kč (ačkoli se domníváme, že má platit mnohem více, což uvádí i zpráva Kontrolního výboru, nechejme nyní otázku částky stranou). Vyhláška o místních poplatcích jasně říká, že se má platit před zahájením akce. To je ale tomuto povedenému spolku, tolik oblíbenému lidmi kolem Žít Brno, Pirátů a Zelených, evidentně úplně jedno. Spolek MEETING BRNO nezaplatil dodnes. Platební výměr, kterým ho úřad upomíná k úhradě, si jeho představitelé dokonce ani nevyzvedli na poště! Přece se nebudou obtěžovat…

Závěrem

Aktéři celé šarády z TIC Brno a spolku MEETING BRNO, jsou lidé z okruhu Žít Brno, Pirátů a Zelených. Část politiků z těchto stran si posypala hlavu popelem, část z nich od výstavy dala ruce pryč. Ale co skutečná odpovědnost?

Pořadatelé festivalu Meeting Brno (to je ten festival s načerno postaveným lešením na Moravském náměstí, v rámci kterého se konala i výstava ojetin), tedy TIC Brno a spolek MEETING BRNO, nás tímto festivalem poučovali o toleranci, porozumění, smiřování apod. Kde je však jejich morálka? Neplatí místní poplatky, neposkytují informace, odklánějí si sponzorské dary, přihrávají veřejné zakázky kamarádům, vydávali komerční výstavu ojetin za kulturní akci osvobozenou od místního poplatku…

Ponecháváme na laskavém čtenáři, aby si sám udělal závěr o tom, kde končí pouhý průšvih a začíná podvod nebo pokus o podvod…