Vyhlášení referenda o nádraží zablokuje město a je protiprávní

Koalice protiprávně vyhlásila referendum a zablokovala rozvoj města v klíčové záležitosti hned na ustavujícím Zastupitelstvu

Přípravný výbor místního referenda zpětně navrhnul, aby dnešní zastupitelstvo vyhlásilo místní referendum až společně krajskými volbami v roce 2016. Zastupitelstvo města Brna tento protiprávní návrh vyslyšelo a referendum takto vyhlásilo.

Součástí podkladových materiálů pro členy Zastupitelstva přitom byla právní analýza zpracovaná renomovanou právní kanceláří Havel Holásek Partners, která dokládá protiprávnost tohoto kroku. „Je smutné, že hned na prvním zasedání a v tak zásadní věci se nová koalice vědomě dopouští jednání v rozporu se zákonem,“ komentuje rozhodnutí Zastupitelstva Robert Kotzian, předseda Brno+.

Podle zákona o místním referendu se referendum musí konat do 90 dnů od vyhlášení zastupitelstvem, které musí referendum vyhlásit při první příležitosti. Tímto zastupitelstvem bylo dnešní ustavující zastupitelstvo. Tuto lhůtu lze překonat pouze, pokud to přípravný výbor předem navrhne. To se však nestalo a dodatečná změna je protizákonná.

Důsledkem dnešního rozhodnutí Zastupitelstva bude dvouleté zablokování veškerých kroků města týkajících se železničního uzlu. A to ve variantě Petrov i Řeka. Toto velmi nezodpovědné rozhodnutí napadneme právními prostředky s cílem jeho zrušení, konstatuje Robert Kotzian a dodává: Právě zablokování města bylo skutečným cílem aktivistů z přípravného výboru. Strach vedení města odolat jejich nátlaku odskáče celé město.“

Snaha přípravného výboru proti zákonu spojit konání referenda s krajskými volbami je projevem velké nedůvěry v občany a politické zbabělosti. Pokud je pro občany tato otázka skutečně tak zásadním tématem, jak tvrdí zelení všech forem, pak se občané k hlasování v referendu dostaví v dostatečném počtu a to bez ohledu na jeho termín,“ uvedl Robert Kotzian.

Témata našich článků: