Videozáznam z debatního střetu k žel. uzlu a referendu

Přinášíme odkaz na videozáznam z Masarykovy debaty ze dne 16.5.2016. Tématem byla přestavba železničního uzlu Brno a podzimní referendum. Ústředním bodem Masarykovy debaty je vždy určitá teze, která tentokrát zněla: „Hlavní nádraží v Brně by se mělo modernizovat v poloze podél ulice Nádražní“.

Na straně odpůrců této teze vystoupili architekt Jaroslav Dokoupil, Robert Kotzian (předseda Brno+). Na straně podporovatelů této teze vystoupili hlavní pořadatel referenda Jakub Patočka a ekonom Martin Kvizda.

Řečnické strany (pro tezi a proti ní) byly v debatě hodnoceny na základě hlasování před debatou a po jejím skončení. Vítěz se určil podle rozdílu výsledků před debatou a po ní:

  • hlasování publika před debatou: pro diskutovanou tezi 56%, proti ní 21%, nevědělo 23%;
  • hlasování publika po debatě: pro diskutovanou tezi 52% (tj. -4%), proti ní 30% (tj. +9%), nevědělo 18% (tj. -5%).

Výsledek hlasování: architekt Jaroslav Dokoupil a předseda Brno+ Robert Kotzian na svou stranu dostali 9% diváků, zatímco protistrana 4% diváků během debaty ztratila. Architekt Jaroslav Dokoupil a předseda Brno+ Robert Kotzian tedy v hodnocení zvítězili!

Témata našich článků:,