Velmi dobrá zpráva: Centrální komise zvolila nádraží u řeky

Dnes, 30. 5. 2018, proběhlo poslední jednání o variantě nového železničního uzlu pro Brno předtím, než s konečnou platností projedná své stanovisko Vláda ČR. Tři klíčová zastupitelstva se vyslovila pro nový železniční uzel ve variantě Řeka. Nejprve krajské zastupitelstvo, pak zastupitelstvo městské části Brno-střed a nakonec Zastupitelstvo města Brna. Následně jednal Řídicí výbor projektu a nyní velmi důležitá Centrální komise Ministerstva dopravy.

Ze studie proveditelnosti nového železničního uzlu Brno vyplynulo, že nejvýhodnější je varianta Řeka (více v našem článku Sedmkrát ANO variantě Řeka). Proto jsme členy Centrální komise Ministerstva dopravy vyzvali, aby tuto variantu podpořili (viz náš článek Výzva členům Centrální komise Ministerstva dopravy).

Jsme velmi rádi, že Centrální komise Ministerstva dopravy dnes zvolila variantu Řeka v podvariantě b, tj. variantu Ab. To je nejlepší možný výsledek a velmi dobrá zpráva pro naše město. Tato varianta sice nepočítá se stavební přípravou na Severojižní kolejový diametr (s tím počítala varianta Ac; Severojižní kolejový diametr je podzemní železnice spojující sever a jih města, ve zkratce SJKD), ale má jednu velkou výhodu: je v souladu s vydaným územním rozhodnutím. Tato velká výhoda znamená, že stavba nového nádraží bude moci začít v poměrně krátkém čase. V budoucnu nebude problém stavební přípravu na Severojižní kolejový diametr do projektu doplnit.

27. 2. 2018 projednávalo varianty nového nádraží Zastupitelstvo města Brna. Kvůli nepotřebnému kompromisu se zastupiteli Žít Brno a Pirátů schválilo zastupitelstvo paskvil. Zastupitelstvo schválilo variantu Ac, ale včetně nesmyslné a nesplnitelné podmínky, aby „v časově blízkém období“ byla „realizována smysluplná funkční etapa SJKD“. Na rizika tohoto usnesení jsme upozorňovali v článku Tragédie kompromisu a nové nádraží.

Centrální komise tím, že se přiklonila k variantě Ab, dala jasný signál, že stavba nového železničního uzlu má začít co nejdříve. Centrální komise ignorovala záludný požadavek Žít Brno a Pirátů, který jim zbytek koalice pomohl prohlasovat. Pro politiky Žít Brno a Pirátů to bude alibi pro další obstrukce. Ale to je vlastně jedno, protože tito aktivisté převlečení za politiky by si důvody našli za jakékoli situace.

Dnešní rozhodnutí Centrální komise vítáme a jsme rádi, že byla zvolena nejlepší možná varianta nového železničního uzlu pro Brno. V roce 2016 jsme svým dílem přispěli tím, že jsme bránili, a ubránili, projekt nového železničního uzlu Brno proti nebezpečnému referendu. Nyní kandidujeme do zastupitelstva města Brna. Chceme bránit budoucnost města. Jsme Brno+.

Témata našich článků: