Velké zelené nic

Psali jsme již několikrát, v jak katastrofální situaci je územní plánování ve městě a co to znamená (např. zde nebo zde). Psali jsme také, že náměstek primátora Martin Ander (Zelení), který nese za stav územního plánování odpovědnost, podporoval soudní zrušení tzv. aktualizace územního plánu. To byla velká změna územního plánu, která měla vyřešit problém vyčerpanosti územního plánu alespoň do doby vydání nového. Náměstek Ander tehdy všechny chlácholil, že změny zahrnuté v aktualizaci prosadí jednotlivě.

Současný územní plán neumožňuje uspokojovat poptávku po novém bydlení v Brně. To má velmi nepříjemný následek: ceny nových bytů jsou v Brně nepřiměřeně vysoké a lidé odcházejí bydlet za hranice města. Je jen otázkou času, kdy se to projeví na růstu nájemného. Nejde tedy o odtažitý problém developerů. Jde o vážný problém celého města a jeho obyvatel.

Psali jsme také o tom, že Martin Ander nebyl od svého zvolení náměstkem schopen prosadit ani jednu jedinou změnu územního plánu města Brna a o tom, jak se pokusil zadat veřejnou zakázku na zpracování naléhavě potřebných změn svým známým (viz náš článek Územní plán: jak Zelení zase nic neprosadili).

Náměstek Ander poté, co mu nevyšlo zadání této zakázky jeho známým, nechal přepracovat její zadání a nechal ji vyhlásit znovu. Jenže tentokrát se mu nepřihlásil už vůbec nikdo. Mezi brněnskými urbanisty (to jsou architekti, kteří zpracovávají územní plány) totiž panuje značná nechuť pracovat pro Brno, protože když se jen trochu odchýlí od zeleného vidění světa, je jen otázkou času, kdy proti jejich práci vytáhne do boje některé chapadlo zelené chobotnice. Formálně půjde o žalobu nějaké neziskovky u soudu, ale podstata je vždy stejná.

Vedení města už asi neví, co dál. Ceny bytů rostou, možnosti lidí pořídit si v Brně nové bydlení tím klesají, a řešení stále není na stole. Vypadá to, že radní už zvažují i to, že by naléhavě potřebné změny územního plánu zpracovala přímo městská organizace Kancelář architekta města Brna (prosazená a řízená Zelenými). Patrně proto rada města Kanceláři architekta města uložila, aby do konce letošního května předložila návrh, jak si na takovou práci zajistí odborníky. Kancelář architekta města však dosud tento úkol nesplnila. Jinak řečeno, Kancelář architekta města tento úkol buď ignoruje, nebo neví, jak jej splnit, anebo má příkaz jej ignorovat…

A výsledek pro Brno? Žádný urbanista se nechce nechat popotahovat zelenou chobotnicí. Žádný proto pro Brno, kde má územní plánování na starosti Martin Ander (Zelení), nechce pracovat. S velkou slávou zřízená Kancelář architekta města nereaguje na úkoly rady. A tak máme opět jedno velké zelené nic. Ceny bytů rostou o statisíce, nájmy na sebe nenechají dlouho čekat, a polozelené vedení města mlčí…

Témata našich článků:,