Územní plán města Brna je základním dokumentem města, který určuje, co se kde může stavět, ale také, kde se naopak stavět nemůže. Město Brno má jeden z nejstarších územních plánů, který má navíc omezenou platnost. Celý problém, včetně toho, co by se stalo, kdyby naše město o územní plán přišlo (např. tím, že nový územní plán nebude vydán včas), je shrnutý na našem starším videu (natočeno před volbami 2018).

K návrhu územního plánu lze mít připomínku (slabší forma), nebo námitku (silnější forma). Připomínku může podat kdokoli, Magistrát města Brna ji vyhodnotí a vezme v úvahu. Námitku může podat pouze vlastník dotčeného pozemku, tzv. oprávněný investor nebo tzv. zástupce veřejnosti. O námitce musí rozhodnout zastupitelstvo na základě návrhu Magistrátu, který musí být odůvodněn. Na základě pověření občanů jsme se stali zástupcem veřejnosti a podali dvě sady připomínek (viz níže).

Návrh nového územního plánu je dostupný z této stránky. Návrh územního plánu zpracovala Kancelář architekta města Brna, která k němu vytvořila speciální stránku, ze které je dostupná řada informací včetně užitečných videí. Přímý přístup k interaktivní mapové aplikaci, ve které si můžete prohlížet návrh územního plánu, je pod tímto odkazem.

Kromě celoměstských připomínek, které najdete níže, jsme podali také připomínky týkající se městských částí Brno-Nový Lískovec a Brno-Bohunice.

Naše celoměstské připomínky

Celoměstské připomínky jsme rozdělili do dvou skupin:

Připomínky týkající se bydlení
Podrobně tyto naše připomínky popisujeme a zdůvodňujeme na této speciální stránce. Cílem našich 27 připomínek je zásadně rozšířit nabídku pozemků pro bydlení v rodinných domech za účelem omezení velmi nebezpečného jevu suburbanizace (tj. rovněž za účelem snižování cen bydlení).

Klikněte na tento odkaz pro seznámení s těmito připomínkami.

Ostatní připomínky
Tyto připomínky se týkají převážně dopravy. Podrobně tyto naše připomínky popisujeme a zdůvodňujeme na této speciální stránce. Cílem našich 10 připomínek jsou různá zlepšení návrhu územního plánu týkající se dopravy a budoucí Jižní čtvrti.

Klikněte na tento odkaz pro seznámení s těmito připomínkami.


Důležité prohlášení

Víme, že naše připomínky v oblasti bydlení, pokud budou schváleny, zvýší cenu dotčených pozemků. Protože je velmi pravděpodobné, že nás pro to někdo napadne, uvádíme rovnou následující informace. Nikdo z našich členů, a pokud víme, ani nikdo z rodinných příslušníků našich členů, nevlastní ani zčásti, ani prostřednictvím obchodní společnosti nebo jiné právnické osoby, žádný takový pozemek. Nikdo z našich členů, a pokud víme, ani nikdo z rodinných příslušníků našich členů, není osobou s vlivem na rozhodování v jakékoli obchodní společnosti nebo jiné právnické osobě, která by měla či mohla mít jakýkoli zájem na zhodnocení dotčených pozemků. Nikým nám, ani nikomu z nás, za tyto naše návrhy nebyl poskytnut ani přislíben sebemenší prospěch. Naše návrhy předkládáme pouze proto, že jsme přesvědčeni, že město na svém území potřebuje co nejvíce pozemků pro takové bydlení, které lidé hledají v procesu rezidenční suburbanizace za hranicemi města. Jsme přesvědčeni, že námi navrhované úpravy návrhu územního plánu města Brna jsou v nejvlastnějším zájmu našeho města a že je to podstatný krok k omezení velmi nebezpečné rezidenční suburbanizace (k tomu, co je to rezidenční suburbanizace, se věnujeme v odůvodnění, tj. ve zmocnění, které si můžete stáhnout výše).