K návrhu územního plánu lze mít připomínku (slabší forma), nebo námitku (silnější forma). Připomínku může podat kdokoli, Magistrát města Brna ji vyhodnotí a vezme v úvahu. Námitku může podat pouze vlastník dotčeného pozemku, tzv. oprávněný investor nebo tzv. zástupce veřejnosti. O námitce musí rozhodnout zastupitelstvo na základě návrhu Magistrátu, který musí být odůvodněn.
Návrh územního plánu považujeme za kvalitně zpracovaný. Přesto se domníváme, že jej lze ještě zlepšit. Proto k němu máme připomínky, které návrh nebourají, ale doplňují.
Územní plán města Brna je základním dokumentem města, který určuje, co se kde může stavět, ale také, kde se naopak stavět nemůže. Město Brno má jeden z nejstarších územních plánů, který však platí pouze do 31. 12. 2022.

Celý problém, včetně toho, co by se stalo, kdyby naše město o územní plán přišlo (např. tím, že nový územní plán nebude vydán do 31. 12. 2022), je shrnutý na našem předloňském videu (natočeno před volbami 2018).

Nyní je návrh nového územního plánu vytvořen. Společně se stávajícím územním plánem je návrh dostupný z této stránky. Návrh územního plánu zpracovala Kancelář architekta města Brna, která k němu vytvořila speciální stránku, ze které je dostupná řada informací včetně užitečných videí. Přímý přístup k interaktivní mapové aplikaci, ve které si můžete prohlížet návrh územního plánu, je pod tímto odkazem.

Kromě celoměstských připomínek, které najdete níže, máme také připomínky týkající se městských částí Brno-Nový Lískovec a Brno-Bohunice.

Naše celoměstské připomínky

Celoměstské připomínky jsme rozdělili do dvou skupin:

Připomínky týkající se bydlení
Podrobně tyto naše připomínky popisujeme a zdůvodňujeme na této speciální stránce. Cílem našich 27 připomínek je zásadně rozšířit nabídku pozemků pro bydlení v rodinných domech za účelem omezení velmi nebezpečného jevu suburbanizace (tj. rovněž za účelem snižování cen bydlení).

Klikněte na tento odkaz pro seznámení s těmito připomínkami.

Ostatní připomínky
Tyto připomínky se týkají převážně dopravy. Podrobně tyto naše připomínky popisujeme a zdůvodňujeme na této speciální stránce. Cílem našich 10 připomínek jsou různá zlepšení návrhu územního plánu týkající se dopravy a budoucí Jižní čtvrti.

Klikněte na tento odkaz pro seznámení s těmito připomínkami.

Aby naše připomínky měly patřičnou váhu, chceme se stát tzv. zástupcem veřejnosti. K tomu potřebujeme pod každou sadou připomínek podpisy alespoň 200 občanů s trvalým pobytem ve městě Brně. Dovolujeme si Vás proto požádat o podporu, tj. o podpis (zajistíte-li pro nás více podpisů, např. v rodině nebo mezi svými známými, budeme velmi rádi), kterým nás zmocníte podat Vaším jménem tzv. věcně shodné připomínky jako námitku. Jedná se sice jen o připomínky, tj. o slabší formu, ale pokud k nim získáme alespoň 200 podpisů, tj. pokud se staneme ve vztahu k těmto připomínkám zástupcem veřejnosti, budeme oprávněni tyto připomínky podat jako námitku, tj. silnější formu.

Připomínky a námitky lze podat do 7 dnů od veřejného projednání návrhu územního plánu. To se koná ve dvou termínech 22. 6. 2020 a 23. 6. 2020 vždy od 15:00 hodin v areálu brněnského Výstaviště. Připomínky a námitky lze tedy podat do 30. 6. 2020.

Zde jsou dokumenty, pomocí kterých sbíráme podpisy Brňanů, tj. zmocnění k tomu, abychom se stali (pokud jde o připomínky v těchto zmocněních uvedené) zástupci veřejnosti:

Zmocnění pro oblast bydlení. Podrobně tyto naše připomínky popisujeme a zdůvodňujeme na této speciální stránce.

Zmocnění pro ostatní oblasti. Podrobně tyto naše připomínky popisujeme a zdůvodňujeme na této speciální stránce.

Jak postupovat?

  1. Dokumenty s věcně shodnými připomínkami, tj. zmocnění, pro oblast bydlení a pro oblasti ostatní si prosím důkladně pročtěte. Pokud s nimi souhlasíte, přejděte ke kroku 2.
  2. Dokument s věcně shodnými připomínkami, tj. zmocnění, pro oblast bydlení nebo pro oblasti ostatní, ideálně však oba, prosím vytiskněte, sešijte a vyplňte podpisovou tabulku na konci dokumentu. Čím více podpisů seženete, tím lépe. POZOR! Zmocnění mohou podepsat pouze osoby trvale bydlící v Brně! Jsme si vědomi toho, že zmocnění k bydlení má 20 stran a zmocnění pro ostatní oblasti (převážně dopravu) má 7 stran. Pokud by Vám to pomohlo, můžeme Vám jeden nebo oba dokumenty vytisknout a poštou zaslat. V takovém případě nám prosím napište na info@brnoplus.cz .
  3. Podepsaná zmocnění nám prosím zašlete poštou na následující adresu: Brno+, POSTE RESTANTE, 630 00 Brno. Pokud máte kvalifikovaný elektronický podpis, můžete nám elektronicky podepsané zmocnění zaslat na info@brnoplus.cz .

Děkujeme za spolupráci!


Důležité prohlášení

Víme, že naše připomínky v oblasti bydlení, pokud budou schváleny, zvýší cenu dotčených pozemků. Protože je velmi pravděpodobné, že nás pro to někdo napadne, uvádíme rovnou následující informace. Nikdo z našich členů, a pokud víme, ani nikdo z rodinných příslušníků našich členů, nevlastní ani zčásti, ani prostřednictvím obchodní společnosti nebo jiné právnické osoby, žádný takový pozemek. Nikdo z našich členů, a pokud víme, ani nikdo z rodinných příslušníků našich členů, není osobou s vlivem na rozhodování v jakékoli obchodní společnosti nebo jiné právnické osobě, která by měla či mohla mít jakýkoli zájem na zhodnocení dotčených pozemků. Nikým nám, ani nikomu z nás, za tyto naše návrhy nebyl poskytnut ani přislíben sebemenší prospěch. Naše návrhy předkládáme pouze proto, že jsme přesvědčeni, že město na svém území potřebuje co nejvíce pozemků pro takové bydlení, které lidé hledají v procesu rezidenční suburbanizace za hranicemi města. Jsme přesvědčeni, že námi navrhované úpravy návrhu územního plánu města Brna jsou v nejvlastnějším zájmu našeho města a že je to podstatný krok k omezení velmi nebezpečné rezidenční suburbanizace (k tomu, co je to rezidenční suburbanizace, se věnujeme v odůvodnění, tj. ve zmocnění, které si můžete stáhnout výše).