Územní plán: jak Zelení zase nic neprosadili

Územní plán

Výřez z grafické části zrušené aktualizace územního plánu.

Martin Ander nebyl od svého zvolení náměstkem schopen prosadit ani jednu jedinou změnu územního plánu města Brna. Martin Ander podporoval soudní zrušení tzv. aktualizace územního plánu schválené zastupitelstvem v roce 2014 (aktualizace je v podstatě velký soubor změn územního plánu) a následně už jako náměstek primátora zabránil tomu, aby se město bránilo u Nejvyššího správního soudu podáním kasační stížnosti. Po těchto svých destruktivních krocích náměstek Ander sliboval, že změny, které spolu s aktualizací padly pod stůl, prosadí jednotlivě. Opakujeme, že do dnešního dne však náměstek Ander nebyl schopen prosadit ani jednu jedinou změnu. Ani jednu jedinou změnu.

Proč byla aktualizace územního plánu potřeba? Protože nový územní plán byl a je v nedohlednu a současný územní plán byl a je již vyčerpaný. To znamená, že již neumožňuje rozvoj města v potřebné míře. Jinými slovy, současný územní plán už nenabízí dostatek prakticky použitelných ploch pro novou výstavbu, zejména nového bydlení.

Změny územního plánu se neprojednávají jednotlivě, ale v tzv. souborech změn. Změny ze zrušené aktualizace jsou obsaženy ve 41., 42. a 43. souboru změn územního plánu. Tyto soubory změn město naléhavě potřebuje. Náměstek Ander ke konci loňského roku zajistil vypsání veřejné zakázky, jejímž předmětem bylo zpracování návrhů těchto tří souborů změn územního plánu.

Tzv. předpokládaná hodnota této veřejné zakázky byla stanovena na 17 mil. Kč bez DPH. Přitom, když se náměstek Ander před časem pokusil vypsat veřejnou zakázku na 41. a 42. soubor změn, předpokládala se hodnota zakázky kolem 5 mil. Kč. Nikdo se mu do této zakázky nepřihlásil.

Předkládanou hodnotu veřejné zakázky málokdy vítězná nabídka dosáhne. V této zakázce však došlo k jejímu značnému překročení. Byla podána jediná nabídka za neuvěřitelných 24 mil. Kč bez DPH, tj. za 29 mil. Kč včetně DPH! Překročení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se děje pouze mimořádně.

Tuto jedinou nabídku podala významná poradenská společnost. Není však bez zajímavosti, kdo byli její partneři, kteří podali tuto nabídku společně s ní. Byli to pražské společnosti architektů Filipa Tittla a Ivana Plicky. Oba Anderovi známí a osoby, které se na straně zelených angažují ve sporu o polohu nového osobního nádraží… Všimnout si lze také toho, že snad poprvé se měli na podobě brněnského územního plánu podílet mimobrněnští architekti, tj. architekti bez sepětí s městem a detailní znalosti místních podmínek.

Náměstek Ander si je nepochybně vědom toho, jak selhává, když dosud nebyl schopen prosadit ani jednu jedinou ze změn územního plánu, které pomohl v rámci soudního zrušení aktualizace potopit. Je více než pravděpodobné, že náměstek Ander nenechal věc náhodě a tuto poradenskou společnost přemluvil k podání nabídky a rovnou jí k tomu naservíroval své pražské známé jako partnery. Je totiž veřejným tajemstvím, že brněnští urbanisté se do spolupráce s náměstkem Anderem dvakrát nehrnou. Proto také před rokem město neobdrželo na zpracování návrhu změn ze 41. a 42. souboru žádnou nabídku a proto v této veřejné zakázce musela být předpokládaná hodnota stanovena tak vysoko, aby bylo jasné, že město je ochotno přijmout i vysokou cenu.

Není se čemu divit, že většina členů rady města Brna měla pud sebezáchovy a tuto veřejnou zakázku náměstku Anderovi zrušila. Stojí za zmínku, že to bylo přes jeho odpor. Náměstek Ander chtěl tuto zakázku za neuvěřitelných 29 mil. Kč zadat. Nicméně výsledkem je, že jsme s 41., 42. a 43. souborem změn územního plánu zase v bodě nula. A to je pro Brno velký problém.

Takže si to shrňme. Zelený náměstek Ander podporuje, aby městu byla zrušena aktualizace, která měla řešit vyčerpanost územního plánu (mimochodem, v letech 2006 až 2010 její zpracování sám inicioval). Potom zamezí tomu, aby se město bránilo. Pak není dva roky schopen zadat zpracování těch nejnutnějších změn, které byly v aktualizaci obsaženy. Následně se pokusí zadat předraženou veřejnou zakázku svým známým. Ale protože čeho je moc, toho je příliš, tak se někteří členové rady města postavili na zadní a tuto zakázku mu zrušili. A Brno zase nebude mít nic.

Slibu náměstka Andera, že změny obsažené v aktualizaci prosadí samostatně, nelze věřit. Od zrušení aktualizace uběhly více než dva roky. Rozvoj města významně trpí tím, že náměstek Ander znovu neprosadil zpracování změn územního plánu.

Martin Ander je zcela nekompetentní náměstek, který nese osobní odpovědnost za katastrofální stav v oblasti územního plánování. Brno+ jej z těchto důvodů v říjnu 2016 vyzvalo k odstoupení. Na této výzvě trváme i dnes.

Témata našich článků: