K řešení přestavby železničního uzlu, který dnes představilo ANO Brno

Navrhované řešení je především politický kalkul před krajskými volbami a referendem. Vychází z mylné představy, že takovým řešením si ANO nakloní jak zastánce varianty Řeka, tak zastánce varianty Petrov a dosud nerozhodnuté voliče. ANO se snaží vzbudit dojem kompromisního řešení, které z obou variant přestavby železničního uzlu převezme jejich plusy a současně nebude trpět jejich nedostatky. Skutečnost je však pravým opakem.

  1. Navrhované řešení není nic nového. Již bylo několikrát na stole a vždy bylo odmítnuto.
  2. Je to řešení, které z obou variant přebírá jejich nedostatky. Je to řešení, které neumožňuje využít výhod ani jedné z variant. Jde o řešení nereálné, urbanisticky a dopravně špatné a extrémně nákladné.
  3. Není to řešení, které je porovnáváno ve studii proveditelnosti. ANO svým návrhem v podstatě požaduje, aby se již čtyři roky zdárně probíhající proces srovnávání možných variant zastavil a vše se hodilo do koše.
  4. Brno+ vyzývá brněnské ANO, aby přehodnotilo své stanovisko a od svého naivního a město poškozujícího návrhu ustoupilo.
  5. Na stole jsou dvě možné varianty – Řeka a Petrov. Obě mají svoje výhody a nevýhody. Obě jsou řešením. Návrh ANO tímto řešením není a vrací město o mnoho let zpátky.
Témata našich článků:,