Rozvoj města - přehled článků k tématu

Město nevybralo nejlepší vizi Plánu mobility

Plán udržitelné městské mobility města Brna je důležitým strategickým dokumentem města v oblasti dopravy. Na základě komplexních analýz stanoví opatření pro uspokojení potřeb mobility obyvatel ve městě Brně a v Jihomoravském kraji s důrazem na udržitelný rozvoj města a kvalitu života ve městě. Plán mobility je ...číst dále

Rada se chystá rozhodnout proti zájmům města Brna

Rada města Brna se na svém zasedání dne 1. 9. 2015 chystá vyslovit souhlas s prodejem pozemku p. č. 3569/395 v k. ú. Šlapanice u Brna (bod č. 85 navrženého programu jednání). Přinášíme Vám stanovisko spolku Brno+ k tomuto prodeji: Pozemek p. č. 3569/395 ...číst dále

Ke jmenování řídicích výborů strategických projektů

Rada města Brna dnes, 18. 8. 2015, schválila (viz tisková zpráva města ze dne 18. 8. 2015) zřízení řídicích výborů pro strategické projekty, a to jak v Úseku technickém, tak v Úseku rozvoje města Magistrátu města Brna. Tyto řídicí výbory budou koordinovat jednotlivé projektové ...číst dále