Rozvoj města - přehled článků k tématu

Naivita, nebo zrada vlastního města?

Prakticky každý ví, že se v Brně po 30 letech konečně připravuje nový územní plán. Základní dokument města, který říká, co se kde může stavět, nebo naopak, kde se stavět nesmí, kde se bude sportovat, kde zůstane zeleň apod. Bez územního plánu by město ...číst dále

Podzemní dráha v Brně. Zakázka na studii proveditelnosti je promarněnou příležitostí.

Rada města Brna v červenci 2020 zahájila zadávací řízení na zpracování studie proveditelnosti tzv. Severojižního kolejového diametru (SJKD). Tato veřejná zakázka je však promarněnou příležitostí. Vedení města nedokázalo překročit stín dosavadního uvažování o podzemní dráze. Zadání studie je, místo na občany města Brna, zaměřeno především ...číst dále

Železniční uzel: nesrovnávejme nesrovnatelné

V debatách o variantě nového železničního uzlu se často argumentuje tím, co s nádražím udělala, nebo neudělala, jiná města. Přesněji řečeno, většinou takto argumentují zastánci nulové varianty a varianty Petrov. Je však třeba jasně říci, že tyhle argumenty jsou téměř vždy vadné, nebo alespoň významně ...číst dále

Chceme silné Brno, kde se dobře žije

Polozelená koalice nedávno dokončila novou strategii pro Brno, a to s výhledem do roku 2050. Bohužel, namísto dokumentu, který mapuje strategické zájmy města, jejichž naplňování pomůže čelit největším hrozbám, jsme se dočkali ideologické slátaniny. Tuto novou strategii města si můžete stáhnout pod tímto odkazem. ...číst dále

Bude Brno cirkulární město?

Patrně jste zaznamenali reklamu, ve které se malé děti zamýšlejí nad Brnem v roce 2050. Polozelená koalice připravuje novou strategii rozvoje Brna. A ne jen tak ledajakou. Rovnou pro rok 2050. Nyní veřejnosti předložili návrh vize pro rok 2050 v několika oblastech (ke stažení pod ...číst dále

Velké zelené nic

Psali jsme již několikrát, v jak katastrofální situaci je územní plánování ve městě a co to znamená (např. zde nebo zde). Psali jsme také, že náměstek primátora Martin Ander (Zelení), který nese za stav územního plánování odpovědnost, podporoval soudní zrušení tzv. aktualizace územního plánu. To ...číst dále

Kdo stojí Brnu na krku?

Znovu a znovu opakujeme totéž. Město Brno je vážně ohroženo. Přímým viníkem je současné vedení města. Efektních zbytečností již radní vymysleli dostatek. Hlasitým vzdycháním obtěžující „socha“ na Nových sadech, šibalské financování spřátelených neziskovek, divadelní představení v podobě participativního rozpočtu, bláhové snění o cestování lidí potrubím ...číst dále

Brněnská marnost

V celé republice i v Brně je rekordně nízká nezaměstnanost. Stoupá poptávka po nových zaměstnancích. Nejvíce zaměstnavatelů na Jižní Moravě sídlí pochopitelně v Brně. Ti mají nyní enormní snahu přivést do Brna nové pracovníky. Zůstanou však tito pracovníci v našem městě také bydlet? Mohli by, ale museli by ...číst dále

Město bez budoucnosti

Zastupitelstvo města Brna schválilo dlouho očekávanou tzv. vizi prostorového rozvoje. Tento dokument má, jak jeho název napovídá, v základních obrysech stanovit, jak se má Brno prostorově rozvíjet. Zpracování vize prostorového rozvoje si prosadil náměstek primátora Martin Ander (Zelení) jako podklad pro nový územní plán. Zpracovatelem ...číst dále

Strategie města aneb za vším hledej zelené…

Město Brno nedávno spustilo nové stránky www.brno2050.cz. Celé město je polepené plakáty malých dětí zamýšlejících se nad podobou města v jejich 40 letech. Město totiž připravuje svou strategii pro časový horizont 2050. Strategie je vrcholný dokument řízení, který má určovat nadčasové a zásadní cíle našeho ...číst dále

Zelení chtějí vynulovat Brno. Nedovolme to!

Územní plán města. Složité a pro mnohé odtažité téma. Územní plán však má zásadními dopady na každého z nás a především na naše město a jeho budoucnost. Územní plán je rozsáhlý dokument složený z map a textů, který říká, co se kde může stavět, ...číst dále

Zásady územního rozvoje vydány

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje dnes, 5. 10. 2016, vydalo nové zásady územního rozvoje (něco jako krajský územní plán). Zásady územního rozvoje byly zrušeny soudem v roce 2012 díky žalobám iniciovaným zelenými. Skutečnost, že prostředníky jim byly různé obce a tzv. občanské iniciativy, je vedlejší a ...číst dále

Největší hrozba městu Brnu a kdo za ni může

Deník Rovnost zveřejnil na svém webu dne 3. 9. 2016 článek Kam se lidé stěhují z Brna? Lákají Bílovice či Popůvky. Článek informuje o odlivu obyvatel z města, resp. o tom, že v Brně není kde stavět. Přesně tohle je nejzávažnější hrozba pro naše ...číst dále

Připomínky Brno+ k Plánu mobility akceptovány

Město Brno zpracovává Plán udržitelné městské mobility (Sustainable Urban Mobility Plan neboli SUMP). SUMP bude důležitým strategickým dokumentem města v oblasti dopravy. V době, kdy městu spoluvládnou zelení politici, je důležité věnovat zpracování tohoto významného dokumentu náležitou pozornost. Analytická část SUMP je zpracována a ...číst dále