Městský architekt - přehled článků k tématu

Sebelepší hlavní architekt nemůže napravit systémový problém

Stanovisko Brno+ k dnešnímu zveřejnění kandidátů na ředitele Kanceláře architekta města (KAM): Ani sebelepší ředitel KAM nemůže napravit systémový problém, který je se zřízením této instituce spojen (viz naše stanovisko ke KAM). Vždy půjde o ředitele organizace podřízené náměstku Martinu Anderovi, který se nezdráhá ...číst dále

Hlavní architekt nemusí být architekt

Považujeme za nepřijatelné, aby ředitel takové organizace neměl vzdělání v oboru architektury a urbanismu. Kancelář architekta města (KAM) bude mít podstatný vliv na rozvoj města. Má-li plnit úlohu odborné organizace, pak by její ředitel měl mít příslušné odborné vzdělání. Mezi kvalifikačními, tj.  závaznými, požadavky, ...číst dále

Z našeho Facebooku: Zelená radost ze zřízení KAM

Zelení se radují. Podařilo se jim vymístit podstatnou část správy města prakticky mimo demokratickou kontrolu do nové, samostatné organizace. Ano, vypadá to vznešeně a ještě vznešeněji je tato organizace pojmenována. No považte: „Kancelář architekta města Brna“! Ale zpět na zem a popořádku: Zelení se ...číst dále

Stanovisko ke zřízení nové organizace městského architekta

V pátek 18. 12. 2015 zastupitelstvo města Brna projedná zřízení nové příspěvkové organizace „Kancelář architekta města Brna“, tj. samostatné právnické osoby. Hlavním účelem této příspěvkové organizace bude zajišťovat tvůrčí činnosti v oblasti urbanismu, územního plánování a rozvoje města, a koncepční činnosti v oblasti architektury, včetně komunikace ...číst dále

Zřizování městského architekta připomíná tragikomedii

Náměstek Ander prezentoval zřízení městského architekta jako svůj hlavní a promyšlený volební slib. Dosud však ani nenaznačil, zda a jak bude tato funkce zřízena. Přestože zřízení městského architekta Zelení prezentovali Zelení jako promyšlený slib, nechal náměstek Ander začátkem roku zpracovat studii za 175.485,- Kč, ...číst dále

Hlavní architekt v lepším případě nic nového nepřinese

Již brzy bude zelený náměstek primátora Martin Ander prezentovat návrh zřízení hlavního architekta. Aby se dověděl, jak má tento svůj slavný volební slib a zelený fetiš zavést, nechal za 175.485,- Kč zpracovat studii. A to Zelení před volbami tvrdili, že jejich sliby jsou promyšlené. ...číst dále