Dopravní totalita - přehled článků k tématu

Připomínky Brno+ k Plánu mobility akceptovány

Město Brno zpracovává Plán udržitelné městské mobility (Sustainable Urban Mobility Plan neboli SUMP). SUMP bude důležitým strategickým dokumentem města v oblasti dopravy. V době, kdy městu spoluvládnou zelení politici, je důležité věnovat zpracování tohoto významného dokumentu náležitou pozornost. Analytická část SUMP je zpracována a ...číst dále

Mínus 42% parkovacích míst na Štefánikově ulici

Město Brno nechalo vypracovat aktualizaci studie rekonstrukce ulice Štefánikovy. Nyní se prezentuje pěkně vypadajícími vizualizacemi, avšak neuvádí podstatnou skutečnost. V důsledku této rekonstrukce se současný počet parkovacích míst na ul. Štefánikova sníží  z 273 míst na 158 míst. To znamená, že ubude 115 parkovacích ...číst dále

Město nevybralo nejlepší vizi Plánu mobility

Plán udržitelné městské mobility města Brna je důležitým strategickým dokumentem města v oblasti dopravy. Na základě komplexních analýz stanoví opatření pro uspokojení potřeb mobility obyvatel ve městě Brně a v Jihomoravském kraji s důrazem na udržitelný rozvoj města a kvalitu života ve městě. Plán mobility je ...číst dále