Sto let republiky podle zelených

Čtete druhou část našeho článku k plánované výstavě ke sto letům československé státnosti. V první části, Oslava století republiky jako hipsterská zábava, jsme psali o tom, že tato výstava bude spíše než důstojné ohlédnutí za stoletím naší republiky připomínat hipsterský festival a zábavní odpoledne. Ptali jsme se, proč uspořádáním této výstavy nebyli pověřeni profesionálové ze společnosti Veletrhy Brno (BVV)? Proč má namísto Veletrhů výstavu pořádat zdivočelé Turistické informační centrum města Brna (TIC), které nese odpovědnost mimo jiné za skandální výstavu ojetin na dvou náměstích a odklonění sponzorského daru Mototechny do soukromého spolku MEETING BRNO? O tom jsme psali v našem článku Ohlédnutí za výstavou ojetin: městu práci, sobě peníze.

prvním díle jsme také zmínili, že TIC sestavilo tzv. Kreativní tým, který bude mít výstavu na starosti. Kreativní tým má 18 členů. Nejméně polovina členů tohoto týmu jsou členové a příznivci Žít Brno. Mezi nimi i Kateřina Tučková, představitelka spolku MEETING BRNO, která nese osobní odpovědnost za skandální výstavu ojetin. Dalšími členy jsou zastupitelka Karla Hofmannová (Žít Brno), kandidát Žít Brno do zastupitelstva Marek Loskot, ředitelka TIC Jana Janulíková, architekt Ondřej Chybík, miláček zelených a osoba spoluodpovědná za výstavu ojetin atd. Kreativní tým je zkrátka složen podle politického klíče a jako takový je nedůvěryhodný.

Tuhle tabulku předložilo TIC zastupitelstvu města Brna jako podklad k přidělení 29 mil. Kč z rozpočtu.

Rozpočet výstavy má být 150 mil. Kč, z čehož 50 mil. Kč budou peníze z rozpočtu města Brna. Zbytek peněz by měl být získán ze státního rozpočtu České republiky, ze státního rozpočtu Slovenska, z krajského rozpočtu, od sponzorů apod. Z potřebných 150 mil. Kč je dnes jistých pouze 50 mil. Kč z městského rozpočtu. Přesto vedení města už ukrojilo 29 mil. Kč, tj. většinu z těchto 50 mil. Kč, pro TIC na koordinační a produkční fázi“ výstavy. A co že za to TIC chce pořídit? Na obrázku je „rozpočet“, který zastupitelům TIC předložilo. Náš dotaz na detaily rozpočtu odmítli odpovědět. Všímáte si, jak jsou TIC a politici Žít Brno ohromně otevření? Zkrátka: my chceme 29 mil. Kč, tady máte tabulku se čtyřmi nicneříkajícími řádky a hlasujte…!

Z tabulky se přesto dozvídáme, že TIC vypíše zakázku na organizaci výstavy za 7 mil. Kč. Jinými slovy, organizaci výstavy „přeprodá“ nějaké agentuře. A také v tabulce vidíme, že 320 tis. Kč chce TIC rozdat na dotacích. Proč město Brno transparentněji nezadá veřejnou zakázku na pořadatelskou agenturu samo?

Tak si to shrňme. Zelení (Žít Brno, Piráti a Zelení) si v koalici prosadili místo důstojné výstavy hipsterskou zábavní akci, ve které bude skutečná reflexe sta let republiky hrát druhé housle. Organizaci si přehráli na „své lidi“ v TIC. Ukrojili si většinu z jistých peněz a kreativní tým obsadili svými lidmi. Vše legální a zcela v pořádku, že…?