Kdo má stejné zájmy s developery?

Leták zelených aktivistů, kteří nám vnutili své referendum, detail druhé strany. Příklad toho, jak zelení usilovně vykreslují své oponenty jako ty, kteří skáčou, jak developeři a pozemkoví spekulanti pískají. Přitom někteří developeři právě na jejich snahy hledí s nadějí. Náhoda?

Leták zelených aktivistů, kteří nám vnutili své referendum, detail druhé strany. Příklad toho, jak zelení usilovně vykreslují své oponenty jako ty, kteří skáčou, jak developeři a pozemkoví spekulanti pískají. Přitom někteří developeři právě na jejich snahy hledí s nadějí. Náhoda?

Zelení aktivisté, kteří našemu městu vnutili referendum o železničním uzlu Brno, rádi vykreslují ty, kdo stojí proti nim, jako zástupce spekulantů s pozemky v tzv. Jižním centru. Nenechávají nikoho na pochybách, že tím myslí také náš spolek. Snaží se usilovně vytvořit obraz bezohledných developerů a spekulantů, které zajímá jen zisk. Sebe staví do role jakési novodobé Jany z Arku, která před těmito developery a pozemkovými spekulanty brání město.

Zelení aktivisté ignorují fakt, že veškeré železniční stavby včetně nádraží proběhnou na pozemcích, které vlastní stát nebo České dráhy vlastněné státem. Soukromé pozemky jsou pouze v tzv. Jižním centru, což je území mezi dnešním nádražím a nádražím Brno-dolní. Zástavba Jižního centra se netýká projektu přestavby železničního uzlu a počítá se s ní v obou variantách (podívejte se, jak intenzivně má být Jižní centrum zastavěno, bude-li nové nádraží pod Petrovem).

Aby bylo jasno, „developer“ pro nás není sprosté slovo. Developerství je normální podnikatelská aktivita, bez které by se město v praxi rozvíjelo jen na papíře. Slušný developer je pro město přínosem a každé rozumné město usiluje o to, aby se v něm každý takový developer cítil dobře. Že jsou také developeři, jejichž zájmy nejsou žádoucí, to snad není třeba zdůrazňovat. Nicméně, jestliže jsme my zelenými aktivisty z Aliance Referendum 2016, kteří nám vnutili své referendum, označovaní jako zástupci developerů a pozemkových spekulantů, podívejme se, jak jsou na tom sami tito aktivisté.

Cui bono? Tedy: v čí prospěch jednají zelení aktivisté?

Titulní strana jedné ze dvou smluv Českých drah se společností Brno new station development

Titulní strana jedné ze dvou smluv Českých drah se společností Brno new station development

Každému je asi známo, že budovy a pozemky dnešního nádraží České dráhy pronajaly společnosti Brno new station development, a. s. (BNSD), a to na šílených 40 let. Obě smlouvy se společností BNSD jsou veřejně dostupné díky aktivitám občanského sdružení Brnění.

Společnost BNSD nyní podniká tím, že podnajímá pronajaté prostory. To je však pouze dočasné řešení do doby rozhodnutí, co bude s brněnským železničním uzlem. Cílem společnosti BNSD je pronajatý majetek revitalizovat a komerčně využívat. Čím více, tím lépe. Čím více potenciálních zákazníků (v tomto případě cestujících) se někde pohybuje, tím větší podnikatelská a obchodní příležitost tam vzniká. Podívejme se, jak se to s atraktivitou pronajatých budov (včetně vestibulu) a pozemků má u jednotlivých variant nového železničního uzlu.

Nádraží u řeky. Nic moc. Velká část pozemků se změní v developersky nevyužitelnou zeleň a centrum dění, tj. pohyb cestujících, se přesune daleko odtud.

Nádraží pod Petrovem. Je to lepší, ale pořád nic moc. Centrum dění, tj. pohyb cestujících, se přesune o 300 metrů na jih a do čtyř pater nového nádraží.

Nulová varianta. To je ono! Nádraží zůstane tam, kde je. Bude celkově hezčí, protože stát ho opraví a tím zatraktivní. Centrum dění zůstane tam, kde je, tedy na majetku pronajatém společnosti BNSD. Developersky je to pro BNSD velmi zajímavé.

Jaká varianta by byla výsledkem referenda, pokud by dopadlo tak, jak si přejí zelení aktivisté, kteří nám jej vnutili? Ano, nulová varianta. A je prostým faktem, že právě při nulové variantě jsou příležitosti společnosti BNSD na maximu.

Nabízí se tedy otázka, kdo tady ve skutečnosti jedná v zájmu developerů? Odpověď zní: zelení aktivisté z Aliance Referendum 2016. Zatímco vlastníkům pozemků v Jižním centru je úplně jedno, která varianta nového železničního uzlu bude nakonec vybrána a realizována, společnosti BNSD to tak úplně jedno není. Je přitom nepodstatné, že sami zelení aktivisté na společnost BNSD nepřímo poukazují. Skoro se chce napsat, že je to zastírací manévr. Shoda mezi zájmy zelených aktivistů prosazujících prostřednictvím referenda nulovou variantu a zájmy společnosti BNSD je zjevná. Co z toho vyplývá, to už ponecháme na Vašem zamyšlení…

P. S.: sluší se dodat, že vlastník společnosti je členem stejné politické strany jako předseda a místopředseda Brno+. Není to sice podstatné, ale je dobré to uvést. Tento text není vůči vlastníku BNSD osobní, jistě nám jej promine. Jakkoli se domníváme, že by Brnu bez onoho pronájmu bylo asi lépe, nesnažíme se útočit ani na společnost BNSD. Chceme však ukázat, že jsou to právě zelení aktivisté, jejichž zájmy se nejvíce shodují se zájmy této společnosti.

Témata našich článků: