Stanovisko k zamítnutí kasační stížnosti ve věci referenda o nádraží

Nejvyšší správní soud dnes zamítnul (rozsudek přílohou) jednu ze dvou kasačních stížností ve věci místního referenda o poloze nového železničního nádraží v Brně.

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (sp. zn. Ars 1/2015) si můžete stáhnout zde.

Za pozornost stojí především odlišné stanovisko soudce Tomáše Langáška uvedené na samém konci rozsudku.

Stanovisko Brno+, které podání žalob iniciovalo, k tomuto rozhodnutí:

Rozhodnutí ve věci druhé kasační stížnosti není prozatím známo. Lze však očekávat, že bude stejné.

S rozhodnutím Nejvyššího správního soudu hluboce nesouhlasím, nicméně jej beru jako fakt. Brno+ udělalo v právní obraně města proti tomuto referendu to, co bylo možné, a to přesto, že takové rozhodnutí Nejvyššího správního soudu bylo od počátku pravděpodobné.

Je tedy již zřejmé (s výhradou zatím neznámého rozhodnutí o druhé kasační stížnosti), že místní referendum souběžně s krajskými volbami v roce 2016 proběhne.

Brno+ považuje toto místní referendum za vylhané a namířené ostře proti městu Brnu. Ačkoliv může být závazné nejvýše pro orgány města, může mít nemalý demoralizující efekt na orgány kraje a státu.

Ačkoliv stávající vedení města bylo prokazatelně a podrobně upozorněno na problematičnost navržených otázek, stejně tak jako na problematičnost způsobu navržení termínu konání referenda, bez jakéhokoli zkoumání toto referendum vyhlásilo. Nejen toto rozhodnutí budí pochyby, zda síla Zelených ve vedení města odpovídá jejich zastoupení v zastupitelstvu. Pro Zelené je toto referendum od počátku vítanou příležitostí pro bezplatnou kampaň před krajskými volbami. Příprava místního referenda probíhala za jejich těsné spolupráce a s vědomím takového využití referenda buď pro komunální volby 2014, nebo pro krajské volby 2016.

Brno+ se bude aktivně účastnit veřejné debaty, která bude konání referenda předcházet.

Brno+ současně vyzývá město Brno, aby aktivně vstoupilo do této veřejné debaty nestrannou informační kampaní, na jejíž obsah a organizaci budou moci dohlížet rovněž zástupci angažované veřejnosti.

Témata našich článků: