Stanovisko k nové koncepci rezidentního parkování

Rada města Brna 20. března 2019 schválila dlouho slibovanou, novou koncepci rezidentního parkování. Schválila ji jednomyslně (jeden radní za Piráty nebyl přítomen), tj. pro byly všechny koaliční strany – ODS, KDU-ČSL, Piráti i ČSSD. Jistou ironií je, že před volbami bylo Brno plné billboardů o tom, že hlas pro kandidátní listinu ODS, Svobodných a Brno autem, která má primátorku a nyní naše město vede, je hlasem proti parkovacím zónám, tj. proti rezidentnímu parkování (dále jen „RP“).

Rozdělení města do zón (červená, zelená, modrá) a do oblastí (ohraničených bílými čarami) v novém systému rezidentního parkování, který má být zaveden na podzim 2019.

Rozdělení města do zón

Město bude rozděleno do tří zón – červené, zelené a modré. Červená zóna je historické jádro, kde bude RP platit v pracovních dnech 24 hodin denně za 40 Kč/hodina. Zelená zóna je širší střed města, kde bude RP platit také v pracovních dnech 24 hodin denně, ale za 30 Kč/hodina. V modré zóně bude RP platit pouze v pracovních dnech mezi 17:00 a 6:00 za 20 Kč/hodina.

Stanovisko Brno+:

  • Ke koncepci červené zóny nemáme připomínek. Obdobná regulace parkování funguje v historickém jádru již několik desítek let. Uvidíme, zda bude zmírněna regulace vjezdu (nezaměňovat s regulací parkování), kterou minulá koalice zbytečně zpřísnila.
  • V zelené zóně se může navržená regulace osvědčit. Nicméně kritická situace bude v určité míře jen vytlačena za hranice zelené zóny. Odlišnost režimů modré a zelené zóny patrně bude působit problémy a vyvolávat tlaky na rozšiřování zelené zóny.
  • Modrá zóna je obhajována také tím, že jde pouze o večerní regulaci. Představy radních o večerní době považujeme za svérázné. Jinak řečeno, začít s regulací již v 17:00 hodin je zbytečně brzy. Pokud má za současných okolností modrá zóna vůbec existovat, měl by být začátek regulace posunut na pozdější hodinu.

Systém „květinky“

Bílé čáry na mapě rozhraničují parkovací oblasti, tj. zóny se dále dělí na oblasti. Nová koalice se rozhodla zachovat systém „květinky“. To znamená, že rezident bude zdarma parkovat pouze ve své oblasti a v oblastech sousedních. Všude jinde bude platit parkovné.

Stanovisko Brno+: nadále tedy bude platit, že na většině území města budou Brňané cizinci ve vlastním městě a to již od 17:00 hodin. S tím nesouhlasíme. Přinejmenším v modré zóně nevidíme pro systém květinky pro rezidenty důvod. Nicméně o zdůvodnění jsme požádali a uvidíme, co se dozvíme (jsme otevřeni debatě).

Placení za parkovací oprávnění

Občané se budou dělit na rezidenty, abonenty a návštěvníky. Rezidenti jsou ti, co mají v oblasti a zóně trvalé bydliště. Abonenti jsou, zjednodušeně řečeno, řidiči firemních aut. A návštěvníci jsou všichni ostatní. Nejvíce nás pochopitelně zajímají rezidenti.

Za parkovací oprávnění pro první auto, tedy za možnost v zónách RP parkovat, budou rezidenti platit 200 Kč ročně. Předchozí koalice navrhovala 600 Kč ročně. Za druhé auto budou rezidenti platit 8000 Kč.

Stanovisko Brno+: navrhovali jsme a stále navrhujeme, aby parkovací oprávnění bylo pro rezidenty zdarma. Není totiž zřejmé, jakou regulační funkci tento poplatek má. Jde de facto jen o nové zdanění. Na okraj si lze položit otázku, kolik z těchto 200 Kč spolknou režijní náklady na jejich výběr?

Likvidace možností parkování

Ani nový systém nevyřešil problém likvidace tzv. nelegálních parkovacích míst a překreslování starších, užších míst na širší podle současných norem (rozumíme tomu, že auta jsou dnes širší, ale podle našeho názoru je zejména v místech s velkým nedostatkem míst lepší více míst i za cenu o něco nižšího komfortu; respektive, městské části by měly mít možnost se podle místních okolností rozhodnout, kterou cestou se v tom či onom místě vydají). Zejména na sídlištích proto zavedení RP povede k citelným úbytkům možností parkování.

Stanovisko Brno+: do vyřešení tohoto problému nemá být RP vůbec rozšiřováno. Tato likvidace možností zaparkování je totiž nevratná. Nerozumíme tomu, proč vedení města tento problém ignoruje.

Absurdní zvýhodnění tzv. „carsharingu“

V systému zůstalo zachováno absurdní zvýhodnění pro tzv. carsharing, o kterém jsme psali v našem článku Nové vedení města potvrdilo způsob, jak se vyhnout rezidentnímu parkování.

Stanovisko Brno+: toto absurdní zvýhodnění by mělo být zrušeno.

Závěrem

Systém nového RP má být spuštěn na podzim. Je zjevné, že postupně se rozšíří prakticky po celém městě, protože málokdo bude chtít bez RP bydlet za hranicemi poslední oblasti (či zóny). Nová koncepce je lepší než to, co zkoušelo zavést předchozí vedení města. Přesto s politováním konstatujeme, že jde stále o problematické a nedotažené řešení. Na to by měl každý pamatovat, až zase budou v Brně billboardy se slibem, že RP bude zrušeno, pokud dotyčným dáte svůj hlas…


P.S. první: nikomu nezávidíme jeho zvolení a nechceme se do nikoho účelově obouvat. Rozumíme i tomu, že síla hlasu v koalici odpovídá počtu zvolených zastupitelů. Nicméně slib o zrušení RP byl kategorický a byl podepsán kandidátní listinou, která současnou koalici vede. A zde bychom opravdu očekávali trochu více. Proto si dovolujeme kritiku uvedenou v tomto článku. Věříme, že dotčení zastupitelé ji s nadhledem snesou.

P.S. druhé: Brno+ nikdy neslibovalo a nepožadovalo zrušení RP. Jsme totiž přesvědčeni, že za určitých okolností lze rozumně navržené RP zavést ku prospěchu města a spokojenosti jeho obyvatel. Měli jsme a máme proto jasně formulované a věcné připomínky. Protože však ani nový systém RP tyto podmínky nesplňuje, jsme proti jeho zavedení.

Témata našich článků: