Stanovisko ke zřízení nové organizace městského architekta

V pátek 18. 12. 2015 zastupitelstvo města Brna projedná zřízení nové příspěvkové organizace „Kancelář architekta města Brna“, tj. samostatné právnické osoby. Hlavním účelem této příspěvkové organizace bude zajišťovat tvůrčí činnosti v oblasti urbanismu, územního plánování a rozvoje města, a koncepční činnosti v oblasti architektury, včetně komunikace s veřejností o těchto tématech.

Stanovisko Brno+ k návrhu zřízení příspěvkové organizace „Kancelář architekta města Brna“, která bude podřízena náměstkovi primátora Martinu Anderovi (Strana Zelených):

Návrh znamená méně demokracie

Samosprávné kompetence jsou ty, které jsou a mají být vykonávány volenými představiteli města – politiky. Jejich vyčlenění mimo Magistrát znamená významné snížení možnosti demokratické kontroly. Ačkoli v některých jednotlivých případech pro takový krok mohou být dobré důvody, v tomto případě tomu tak není.

Návrh znamená více regulace

Návrh zvyšuje složitost přípravy a projednávání nových projektů. Dosud dobře fungující postupy při přípravě investic, městských i soukromých, budou nově zatíženy procesy navrhované příspěvkové organizace.

Návrh zvýší náklady města

Zřízení a provoz nové příspěvkové organizace bude znamenat nemalá vydání z rozpočtu města Brna. Pouze na zpracování koncepce organizace bylo vynaloženo přes 700 tis. Kč. Roční náklady fungování Kanceláře architekta města Brna budou nejméně 15 až 20 mil. Kč.

Návrh znamená koncentraci moci

Z Úseku technického přejdou některé kompetence do této nové organizace. Prakticky jediný, kdo bude mít kontrolu nad jejich výkonem, bude náměstek Ander. To se týká i výběru osob, které budou v nové organizaci zaměstnány. V rukou náměstka Andera se tak bude koncentrovat ohromná moc nad každým investorem a to prakticky bez demokratické kontroly.

Návrh zřízení nové samostatné organizace je bezdůvodný

Veškeré kompetence, které má nová organizace vykonávat, již dnes vykonávají útvary Magistrátu. Jestliže má náměstek Ander za to, že např. Odbor územního plánování a rozvoje nefunguje, jak má, může navrhnout odpovídající organizační změnu.

Za smysluplné by například bylo možné považovat rozdělení Odboru územního plánování a rozvoje na dva odbory – jeden pro státní správu, druhý pro samosprávu. Nicméně takto masivní přesouvání podstatných kompetencí mimo demokratickou kontrolu a vymýšlení kompetencí pro kompetence považujeme za nesmyslné.

Náměstku Anderovi jde zjevně především o to, aby získal novou instituci prakticky mimo demokratickou kontrolu pod svým přímým řízením.

Témata našich článků: