Stanovisko k budoucnosti Grand Prix

Grand Prix je po desítkách let nepřetržité tradice v největším ohrožení. Situaci kromě obvyklých potíží s financováním zalistovacího poplatku komplikuje také zhoršující se stav závodní dráhy a v neposlední řadě epidemiologická situace. 

Dlouhodobým řešením situace může být i úplné odstřižení Grand Prix od veřejných rozpočtů. My preferujeme zachování tradice Grand Prix, což znamená, že by se veřejná správa (město, kraj a stát) měla na pořádání Grand Prix nadále podílet. K tomu uvádíme následující stanovisko našeho spolku Brno+:

1) Grand Prix je pro Brno a Jihomoravský kraj nejen velká tradice, ale také událost, se kterou souvisí prosperita řady zdejších podniků. Ukončení této tradice by bylo velmi špatnou zprávou. Proto je potřeba, aby představitelé města Brna, Jihomoravského kraje a Vlády ČR překonali všechny animozity a nalezli trvalé řešení.

2) Základním problémem je macešské chování státu, přestože právě stát je hlavním příjemcem daňových výnosů z Velké ceny. Pro stát je Grand Prix ziskový podnik. Je-li stát hlavním konzumentem finančních výnosů Velké ceny, měl by nést hlavní břemeno i na výdajové straně. Je nezbytné, aby se stát stal členem spolku, resp. aby převzal podstatný díl odpovědnosti v jiné pořadatelské právnické osobě. Není udržitelné ani dlouhodobě obhajitelné, aby břemeno spojené z pořádáním Grand Prix leželo na městě Brně a Jihomoravském kraji.

3) Je třeba zásadně přehodnotit fungování pořádající organizace Grand Prix, kterým je v současné době Spolek pro GP ČR Brno. Jeho členy jsou kraj, město a Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o. Aby byla Velká cena v Jihomoravském kraji dlouhodobě udržitelná, je nezbytné si přiznat, že jde také o byznys a ten musí mít ekonomickou logiku. Je proto nezbytné zvážit transformaci pořádajícího spolku na obchodní společnost s účastí města Brna, Jihomoravského kraje a státu.

4) Nejde jen o zalistovací poplatek, ale také o otázku rekonstrukce závodní dráhy. Pořádající spolek se letos v červenci zavázal nést náklady s rekonstrukcí závodní dráhy v cizím vlastnictví. Nevýhodnou nájemní smlouvu na rok 2021, ve které se spolek zavázal bez nároku vydání zhodnocení závodní dráhy k odstraňování vad závodní dráhy, pro které ji lze „…užívat jen s obtížemi anebo které ztěžují jeho užívání zásadním způsobem nebo jeho užívání zcela znemožňují, a jejichž odstranění bude požadovat FIM anebo Dorna…“,  podepsala za spolek primátorka města Brna Markéta Vaňková a hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek. Uzavření této nevýhodné smlouvy zřetelně dokládá, že má-li Grand Prix za přijatelných podmínek pokračovat, je třeba radikálně změnit pohled na celou věc. Jednou z možností je usilovat o odkoupení závodní dráhy včetně zázemí pořádajícím subjektem, který by pak s takovým majetkem podnikal podobně, jako současný vlastník. To však nepřipadá v úvahu bez předchozího převzetí podstatné části odpovědnosti za Grand Prix státem. Je nám jasné, že kupní cena závodní dráhy a zázemí by byla značná, nicméně současná dvojkolejnost přináší velké problémy. 

5) Je třeba udělat maximum, aby Grand Prix byla zachována. Je to pro Brno, Jihomoravský kraj i stát velká prestiž. Není však možné, aby se město Brno nebo Jihomoravský kraj nechaly donekonečna vydírat státem, aby stát donekonečna hřešil na to, že město a kraj Velkou cenu nenechají padnout.

Shrnutí našeho stanoviska

Dlouhodobým řešením celé situace je buď úplné odstřižení Grand Prix od veřejných rozpočtů, nebo splnění následujících podmínek. My preferujeme zachování tradice Grand Prix a tedy splnění následujících podmínek:

  1. Spolek by se měl transformovat na obchodní společnost (pravděpodobně a.s.) s podstatnou účastí státu.
  2. Podstatnou část zalistovacího poplatku by měl pořádající společnosti hradit stát, který je dominantním příjemcem daňových výnosů z Grand Prix.
  3. Je nezbytné vyřešit vztah pořádající organizace k závodní dráze a jejímu zázemí. Za rozumné řešení považujeme splynutí osoby vlastnící závodní areál a pořádající osoby, tj. odkoupení nemovitostí tvořících závodní areál pořádající společností. Návrat k dřívějšímu stavu, kdy jedna soukromá osoba pořádala závod i vlastnila závodní areál, ale byla masivně dotována veřejnými rozpočty, za řešení nepovažujeme.
Témata našich článků: