Stanovisko Brno+ ke složení poroty pro studii o Jižním centru

Před několika dny vydalo Brno+ tiskovou zprávu k dalšímu pokusu náměstka primátora Martina Andera prosadit své složení poroty pro studii zástavby Jižního centra pro případ přestavby železničního uzlu Brno ve variantě Petrov. Tato tisková zpráva je k dispozici zde:

Tisková zpráva Brno+ ze dne 30. 7. 2015

V úterý 4. 8. 2015 se mimořádně sešla rada města Brna, aby projednala jediný bod, kterým bylo právě složení této poroty. Schválené složení poroty najdete zde:

Tisková zpráva statutárního města Brna ze dne 4. 8. 2015

Stanovisko Brno+ k schválenému složení poroty a k celkovému vývoji ohledně této soutěže:

  1. Složení poroty není zcela vyvážené. Převažují v ní, byť ne výrazně, nominanti Strany zelených a Žít Brno, tedy odpůrců Nádraží u řeky.
  2. Vážně lze zpochybnit zejména náhradníky poroty, zejména architekty Chybíka a Lejčara, kteří se v minulosti jednoznačně profilovali směrem k řešení navrhovaným zelenými aktivisty a Zelenými.
  3. Stále bohužel chybí to nejpodstatnější a to je zadání soutěže, její podmínky. Dosud nevíme, co vlastně budou mít soutěžící za úkol zpracovat, ani jak se jejich práce bude hodnotit.
  4. Nelze si nevšimnout, že (alespoň dle tiskové zprávy města) z názvu soutěže zmizelo slovo „dopravně“ a z dopravně-urbanistické soutěže se stala pouze urbanistická soutěž. To lze hodnotit pozitivně, protože je tím méně pravděpodobné, že prostřednictvím této soutěže dojde ke zpochybnění dosavadního procesu srovnávání variant. Jsem přesvědčen, že právě to bylo úmyslem náměstka Andera.
  5. Je dnes zjevné, že dnešnímu schválení poroty muselo předcházet složité jednání a rozepře v koalici. Náměstek Ander se patrně musel vzdát ambice posuzovat v rámci této studie i dopravní řešení železničního uzlu, tj. musel se vzdát použití studie jako nástroje pro zpochybnění dosavadních procesů srovnávání variant přestavby uzlu.
Témata našich článků: