Sliby hokej za Lužánky nevrátí. Je třeba jednat.

Kometa má vytoužený a zasloužený titul. To hlavní, co Kometa a Brno nutně potřebují, je nový stadion za Lužánkami. Volební období je dávno za svou polovinou, ale nový stadion nestojí, není vyprojektován, ani majetkově připraven. Příprava nového hokejového stadionu je prakticky ve stejném stavu, v jakém byla na začátku tohoto volebního období.

Vedení města zvládlo jediné. Na konci roku 2015 přehodilo tento horký brambor na samotnou Kometu (viz např. tento článek). To je však břemeno, které sportovní klub bez pomoci města nemůže zvládnout. Dál už současná koalice v přípravě nového hokejového stadionu v podstatě nehnula prstem.

Přesto primátor města Petr Vokřál na zastupitelstvu města Brna minulý týden, 11. dubna 2017, veřejně přislíbil rozhořčenému občanovi, že nový stadion za Lužánkami se začne stavět v roce 2019. Tento termín je v situaci, kdy stavba není majetkově připravena, vyprojektována a povolena, zcela nereálný. Nelze než konstatovat, že primátor města si tento termín buď vymyslel, nebo vedení města ani za dva a půl roku nepochopilo, co vlastně obnáší příprava stavby takového formátu.

Posledním skutečným krokem pro nový hokejový stadion bylo zpracování dopravní prověřovací studie dokončené v dubnu 2014 (tj. ještě v předcházejícím volebním období), kterou zadal tehdejší náměstek primátora Robert Kotzian, dnes předseda Brno+. Členem komise, která dohlížela na zpracování této studie, byl i Vladan Krásný, místopředseda Brno+. Tato studie jednoznačně prokázala to, co bylo do té doby pochybné, že hokejový stadion za Lužánkami může stát. Tato studie tak znamenala první skutečný krok na cestě k nové zimní hale za Lužánkami.

Byl to bývalý náměstek primátora Robert Kotzian, kdo se postavil proti všem navrhovaným alternativám v umístění nového stadionu a prosazoval návrat hokeje za Lužánky. Na stole byly nejméně tři další polohy nového hokejového stadionu. Nakonec se Robertu Kotzianovi díky této dopravní prověřovací studii podařilo vrátit kurz města směrem k nové hale za Lužánkami.

Byl to Robert Kotzian, kdo se opakovaně stavěl proti prodeji významných pozemků pod tenisovou halou vedle fotbalového stadionu a tyto pozemky pro budoucnost areálu Za Lužánkami zachránil.

Na základě dopravní prověřovací studie tehdejší náměstek primátora Robert Kotzian připravil investiční záměr pro výstavbu celé sportovní lokality Ponava, tj. také hokejového stadionu za Lužánkama. Stalo se tak až v závěru volebního období a tento investiční záměr byl do posledního kroku připravený předán novému vedení města vzešlému z voleb 2014. To jej však ignorovalo.

Je tedy evidentní, že po dlouhé době první a také poslední skutečné kroky pro stavbu nového hokejového stadionu za Lužánkami byly učiněny bývalým náměstkem primátora Robertem Kotzianem. Od té doby už ze strany města Brna přicházely jen sliby, ale žádné skutky.

Přenesení odpovědnosti za výstavbu nové hokejové haly na samotnou Kometu je alibistické řešení, které bez aktivní pomoci města nemůže fungovat. Příprava a stavba hokejového stadionu je úkol města.

Pravidelně se opakuje stejná situace. Když Kometa vyhrává, politici slibují nový stadion. Jenže skutek utek. Od nové hokejové haly jsme dnes stejně daleko, jako jsme byli na začátku volebního období.

Kometa nepotřebuje další makety, studie a velká prohlášení. Kometa potřebuje nový stadion za Lužánkami. A to je úkol města Brna. Současná koalice však pro to neudělala v podstatě nic.

Robert Kotzian, předseda Brno+, a Vladan Krásný, místopředseda Brno+

Témata našich článků: