Sladký život „kreativců“ podle Žít Brno

Současná koalice připravila další strategický dokument se vznosným názvem „Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna“. Říkejme ji jednoduše „Strategie“ (můžete si ji stáhnout pod tímto odkazem). Základním motivem Strategie je zhruba toto: ještě více dotací a výhod pro „kreativce“ s co nejmenší kontrolou demokraticky zvolenými zastupiteli. Odpovědnost za kulturu nese ve městě Žít Brno a jejich náměstek primátora Matěj Hollan.

Máme rádi kulturu a víme, že některé věci nemohou bez veřejné podpory v oblasti kultury vznikat a fungovat. To, co se nám nelíbí, je snaha napojit se na veřejné rozpočty bez kontroly volenými zástupci občanů. Píšeme-li dále o „kulturních aktivistech“, máme na mysli ty, kteří se bojí výsledky své práce konfrontovat s realitou, kteří si myslí, že jako „kreativci“ stojí tak vysoko, že jejich cesta k dotacím nemá podléhat kontrole volenými zastupiteli.

Strategie obsahuje i rozumné návrhy, ale nelze nevidět, že hlavním cílem je nastavit dlouhodobý systém čerpání dotací, který bude příští vedení města měnit jen obtížně. Na stránkách Brněnského kulturního parlamentu se dozvídáme, že „Politicky zaštítil tvorbu strategie náměstek primátora pro oblast kultury Matěj Hollan, věcně proces zabezpečuje Odbor kultury a vede jej koordinátor kulturní politiky města Viktor Piorecký.“ Oba známí aktivisté.

Nyní jde na kulturu z městského rozpočtu zhruba 1 miliarda Kč ročně. To je jeden z nejvyšších městských kulturních rozpočtů. Přibližně 3 % z těchto peněz, tedy asi 30 miliónů Kč, jde na tzv. nezřizovanou kulturu, tj. na aktivity soukromých organizací a jiných subjektů (zbytek je tzv. zřizovaná kultura, což jsou městská divadla, filharmonie apod.). Strategie chce dotace pro nezřizovanou kulturu od roku 2025 ztrojnásobit.

Strategie chce vytvořit „robustní systém rezidenčních a dalších prostor pro začínající tvůrce (městské projekty i projekty nezávislé scény)“ a chce zavést „plošné nástroje pro podporu tvorby mladých a začínajících tvůrců“. Požaduje se tedy nejen ztrojnásobení dotací, ale také nové a plošné úlevy od nejistoty života. Kdo bude požívat výsady postavení „mladého tvůrce“? A co noví podnikatelé, kteří, aby obstáli, musí být kreativní bez jakýchkoli úlev a dotací? Komu z nich kulturní aktivisté přiznají postavení „kreativce“?

Město má dle Strategie vytvořit „systém trvale a dočasně zvýhodněných nájmů a podmínek pro jednotlivá odvětví, specifické žánry apod., poskytne nevyužívané nebytové prostory k případnému Refill/pop-up využití a zvýší dostupnost prostor zřizovaných institucí pro nezávislé aktéry…“ Vybraní „kreativci“ provozující „specifické žánry“ (a další) mají mít výhodu dotovaného nájemného. Kdo bude kulturními aktivisty kolem Žít Brno uznán jako „kreativec ve specifickém žánru“?

Strategie říká, že „Město vytvoří podmínku věnování 1 % na umělecká díla z rozpočtu staveb, které jsou minimálně z 50 % financovány z veřejných rozpočtů.“ Žít Brno tedy navrhuje uměle zvyšovat cenu staveb o 1 %, aby mohla vznikat jakási blíže neurčená umělecká díla? Když v letošním roce město utratí na stavbách 3 miliardy Kč, bude se na nová umělecká díla povinně věnovat 30 miliónů Kč? A jaká díla to budou? Vzpomínáte na vzdychající sochu na Nových Sadech? My ano…

Strategie navrhuje, aby byla zřízena „Kulturní a kreativní rada“. Má se jednat o poradní orgán pro dohlížení nad realizací Strategie, který bude složen „z úzce, pečlivě a transparentně vybrané skupiny odborníků, kteří budou za svou účast v takovém orgánu finančně ohodnoceni…“. Úzká a pečlivě vybraná skupinka zprofesionalizovaných aktivistů má nahradit volené zástupce Brňanů…

Dalším návrhem je: „Město zřídí nadační fond pro efektivní fungování systému dotací pro nezřizovanou kulturní scénu, které umožní rychlejší, transparentnější a na politických vlivech nezávislejší systém dotací…“ Přeložme si to do srozumitelného jazyka: zřídí se nová organizace, kterou si obsadí kulturní aktivisté a která bude prakticky mimo kontrolu volených zastupitelů. Město bude do tohoto nadačního fondu lít peníze a kulturní aktivisté budou rozdělovat a čerpat…

A jak je vůbec možné, že Strategie se vůbec nezabývá tím, kolik má celý tento připravovaný stroj na dotace každoročně stát? Nejde jen ztrojnásobení dotací z dnešních 30 na 90 milionů Kč. Jaké budou provozní náklady a mzdy? O těchto podstatných otázkách Strategie mlčí. To jen dosvědčuje odtrženost tohoto dokumentu od reality.

Zdůrazňujeme, že si vážíme všech umělců a lidí, kteří přispívají k bohatému kulturnímu životu našeho města. Znovu uvádíme, že jsme si dobře vědomi, že kultura se bez veřejné podpory neobejde. Odmítáme však, aby si úzká skupina lidí napojených na zelené aktivisty a politiky takto připravovala pohodlný život za veřejné peníze bez kontroly demokraticky zvolenými zastupiteli. Město není stroj na dotace.

Témata našich článků:, ,