Skryté financování boje zelených proti rozvoji města

Jihomoravský kraj začátkem října schválil a následně vydal tzv. zásady územního rozvoje (něco jako krajský územní plán). Po čtyřech letech od jejich zrušení soudem se Jihomoravský kraj může opět rozvíjet. Zásady územního rozvoje jsou naprosto klíčovým dokumentem, bez jehož existence nelze projektovat a stavět klíčové dopravní stavby v zájmu Jihomoravského kraje a statutárního města Brna. Bohužel, opět probíhají přípravy na jejich napadení.

S půlročním odstupem vznikly z veřejných peněz dvě analýzy s nápadně podobným zadáním. Zhotovitelem obou analýz je advokátní kancelář Frank Bold, což je bývalý Ekologický právní servis. Obě analýzy jsou ve skutečnosti mazaným způsobem, jak snížit náklady zelených hnutí na právní služby potřebné pro soudní napadení zásad územního rozvoje. Vše se tváří legálně a nevinně. Je to však záludný zelený stroj na zneužívání veřejných peněz.

Předmět smlouvy uzavřené městskou částí Brno-Kníničky

Předmět smlouvy uzavřené městskou částí Brno-Kníničky

Analýza pro městskou část Brno-Kníničky

Městská část Brno-Kníničky patří k nejmenším městským částem statutárního města Brna. To znamená také k městským částem s nejnižším rozpočtem. Přesto právě z rozpočtu městské části Brno-Kníničky je nyní hrazena právní analýza zásad územního rozvoje. Zadání analýzy jednoznačně směřuje k vytvoření podkladů pro napadení zásad u soudu.

Smlouva na zpracování analýzy byla uzavřena 20. 12. 2016. Analýza má být dokončena do 31. 1. 2017. Analýzu zpracovává advokátní kancelář Frank Bold, která vznikla transformací nechvalně známého Ekologického právního servisu. Pod názvem Frank Bold se Ekologický právní servis může „tvářit“ jako nestranná advokátní kancelář. Opak je však pravdou. Frank Bold je úzce spojena se Stranou zelených a tzv. zelenými hnutími. Nelze si nevšimnout, že Frank Bold má stejné sídlo s Nadací Partnerství, Hnutí Duha Brno apod.

Cena za hodinu práce byla ve smlouvě s městskou částí Brno-Kníničky sjednána na 1.650,- Kč a celková cena na nejvýše 50.000,- Kč. To odpovídá 30 hodinám práce. Analýza takového rozsahu, jak je ve smlouvě sjednána, je však spíše pracnější. Pracnost je takto stanovena patrně proto, aby se městská část mohla vyhnout pozornosti veřejnosti. Smlouvy s cenou 50 tis. Kč a nižší totiž nepodléhají zveřejňovací povinnosti v registru smluv (lze je však zveřejnit dobrovolně).

Ze zápisu ze zastupitelstva městské části Brno-Kníničky. Známý zelený bijec Petr Firbas navrhuje zadat právní analýzu napřímo ex-Ekologickému právnímu servisu.

Ze zápisu ze zastupitelstva městské části Brno-Kníničky. Známý zelený bijec Petr Firbas navrhuje zadat právní analýzu napřímo ex-Ekologickému právnímu servisu.

Myslíte, že advokátní kancelář Frank Bold byla vybrána na základě výběrového řízení? Kdepak (s ohledem na velikost zakázky není v tomto případě výběrové řízení povinné, ale rozhodně ne vyloučené a už vůbec ne neobvyklé). Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schválilo přímé zadání analýzy právě této advokátní kanceláři bez výběrového řízení. A kdo to navrhnul? Známý bojovník za zelené dobro, a člen zastupitelstva této městské části, Petr Firbas

A proč zrovna městská část Brno-Kníničky? No, je celkem známo, že pan starosta této městské části si dobře rozumí s Martinem Anderem (náměstek primátora za Stranu zelených) a v zastupitelstvu této městské části je dostatečně „zeleno“…

Analýza pro město Brno

Druhá analýza byla stejnou advokátní kanceláří zpracována již v květnu 2016 pro město Brno, a to pro úsek náměstka primátora Martina Andera za Stranu zelených. Cena této analýzy byla 85.184,- Kč včetně DPH.

Jediný rozdíl proti analýze zpracovávané nyní pro městskou část Brno-Kníničky je ten, že analýza z konce května 2016 zkoumá návrh zásad územního rozvoje, zatímco nyní zpracovávaná analýza se zabývá již hotovými zásadami územního rozvoje. Nicméně mezi návrhem zásad a jejich konečnou podobou jsou jen minimální rozdíly. Je zřejmé, že ex-Ekologický právní servis se stejným sídlem jako jiné zelené organizace dostane dvakrát zaplaceno prakticky za totéž.

Co z toho všeho vyplývá?

Frank Bold se tváří jako nestranná advokátní kancelář, ale jde o integrální součást zeleného hnutí. Tomu napovídá nejen společné sídlo se zelenými organizacemi v Brně na Údolní 33.

Městská část Brno-Kníničky pro svou činnost analýzu zásad územního rozvoje k ničemu nepotřebuje. Zadání analýzy je zjevně koncipováno tak, aby vznikla munice pro soudní napadení zásad. Zadání analýzy souvisí s činností městské části Brno-Kníničky pouze okrajově, a to pokud jde o vedení D43. Trasování této komunikace však bude řešit až následná aktualizace zásad. Napadání zásad z pozice městské části Brno-Kníničky je proto v tuto chvíli nesmyslné a jde jen o potřebu zdůvodnit, proč zrovna tato městská část má financovat právní analýzu.

Zadání obou popsaných veřejných zakázek na právní analýzy zásad územního rozvoje té stejné advokátní kanceláři je ve skutečnosti koordinovanou skrytou dotací zeleným hnutím, která již nyní zbrojí na soudní napadení zásad územního rozvoje. Obě analýzy následně dostanou zelená hnutí k dispozici a sníží tak své náklady na napadení zásad územního rozvoje. Takto bude ve prospěch zelených hnutí odkloněno kolem 130 tis. Kč (součet cen obou analýz).

Brno+ protestuje proti tomu, aby se takto skrytě z veřejných rozpočtů financovaly soukromé zájmy zelených hnutí a připravovala pro ně munice na soudní napadení zásad územního rozvoje. Druhé soudní zrušení zásad územního rozvoje by bylo velkou ránou rozvoji kraje i města.