Sedmkrát ANO variantě Řeka

Přinášíme Vám sedm důležitých důvodů, proč chtít nové nádraží u řeky Svratky.

  1. Dosažitelnější. Jde o variantu, která je v souladu s územním plánem a která je projektově a majetkoprávně připravena. Její realizace může začít do tří let. Varianta Petrov není dosažitelná dříve než za 15 let. V čase významně roste riziko, že kvůli zadluženosti veřejných rozpočtů nebude stát schopen stavbu nového uzlu financovat.
  2. S větším rozvojovým potenciálem. Varianta Řeka znamená likvidaci bariéry stávajícího kolejiště oddělující Jižní centrum od historického jádra. Znamená nejrozsáhlejší uvolnění drážních a jiných ploch v centrální části města. Takřka na zelené louce lze vystavět nové, moderní centrum bez kompromisů.
  3. Dopravně výhodnější. Jde o variantu, která umožní unikátní propojení všech druhů dopravy v jednom místě. Během výstavby nebude, na rozdíl od varianty Petrov, způsobovat prakticky žádné dopravní kolapsy. Přestože znamená o 20 % nižší úspory cestovního času ve veřejné dopravě, jde o faktor, který se v porovnání s variantou Petrov projeví teprve v roce 2085.
  4. Ekologičtější. Varianta Řeka předpokládá nové, rozsáhlé plochy zeleně v centrální části města a zapojení řeky Svratky do života města. Nekoliduje s lokalitami Natura 2000 a je příznivější z hlediska dopadů klimatických změn. Emisně zatěžující dopravu ponechává na okraji širšího centra, aniž by to negativně zasahovalo přestupní vazby.
  5. Minimální riziko nezapojení vysokorychlostních tratí do hlavního nádraží. Naproti tomu varianta Petrov má toto riziko vysoké, a to zejména s ohledem na více dvojnásobné náklady. Odpovědné orgány na toto významné riziko varianty Petrov opakovaně upozorňují.
  6. Komfortnější a bezpečnější řešení. Nové nádraží u řeky bude mít jednoduchou a srozumitelnou lineární strukturu. To umožní snadnou kontrolu a lepší možnosti jednotlivé části nádraží v případě bezpečnostní hrozby rychle evakuovat a uzavírat. Naproti tomu nádraží ve variantě Petrov bude složitou a nepřehlednou stavbou o čtyřech podlažích.
  7. Jednoduché uspořádání okolí nového nádraží. Podobné rozdíly se budou týkat bezprostředního okolí nádraží. U varianty Petrov bude vše vměstnáno do stísněných prostor ulice Úzké a mezi Nové Sady a stávající kolejiště. Varianta Řeka svou jednoduchou strukturou umožní vytvořit kvalitní přestupní terminál všech druhů dopravy.

Sečteno a podtrženo, varianta Řeka je dosažitelnější, městotvornější, příznivější pro životní prostředí, bezpečnější a méně riziková z hlediska zapojení vysokorychlostních tratí.

Víme, že zelená část vedení města a aktivisté dělají a budou dělat vše pro to, aby Brno o nový železniční uzel přišlo. My se jim však znovu postavíme. Máme jejich obstrukcí už dost. Dokázali jsme je porazit v referendu o nádraží v roce 2016. Dokážeme to i nyní. Jsme tým zkušených a pracovitých lidí. Bráníme budoucnost Brna!

Poznámka Úvodní obrázek je vizualizace dnes zasypaného starého viaduktu v místě překonání řeky Svratky. Převzato z územní studie zástavby Jižního centra, která se jako první umístila v soutěži „Budoucnost centra Brna“ pro variantu Řeka pořádané v roce 2016 městem. Tento návrh zpracoval kolektiv autorů pod vedením prof. Ing. arch. Ivana Kolečka a Ing. arch. Pavla Jury, Architekti Lausanne – Brno.

Témata našich článků: