Sedm připomínek k rezidentnímu parkování

Území městské části Brno-střed, kde má od 1. 9. 2018 rezidentní parkování platit. Historické jádro bude mít speciální režim. Mapu v plném rozlišení si můžete stáhnout pod tímto odkazem.

Rezidentní parkování je nástroj, který může pomoci, ale také uškodit. Je to nástroj, kterého je třeba užívat přiměřeně a velmi obezřetně. Nejde a nesmí jít o nástroj pro prosazování ideologických cílů jako je například snaha snižovat počet automobilů ve městě, kterou se současná koalice snaží vtělit do rozvojových cílů města.

Nejkritičtějším místem je historické jádro města a přilehlé oblasti. V těchto místech funguje systém rezidentního parkování již dlouho. Nejzásadnějšími změnami je zavedení rezidentního parkování severně od historického jádra a významný úbytek míst s návštěvnickým režimem v historickém jádru.

Rezidentní parkování je třeba zavádět pouze výjimečně, velmi obezřetně a vždy se souhlasem příslušné městské části a sousedních městských částí. S plošným zaváděním nesouhlasíme. Na naprosté většině míst mimo historické jádro města, pokud vůbec někde, není rezidentní parkování potřebné (v historickém jádru funguje v jiné podobě už dlouho). A to, co současné vedení města připravuje v historickém jádru, je nepřipravené a je třeba to odložit a od základu přepracovat.

Realizační projekt rezidentního parkování je zpracován pracovníky Odboru dopravy a Brněnských komunikací, které považujeme za kvalifikované a nestranné odborníky. Do konečné podoby realizačního projektu však zasahovalo politické vedení města. K této podobě máme sedm základních připomínek.

Sedm připomínek Brno+ k rezidentnímu parkování

(1.) Nesmí jít o nové zdanění. Pro pilotní projekt rezidentního parkování, který má od 1. 9. 2018 platit na části území městské části Brno-střed (viz obrázek), stanovila koalice cenu 600 Kč za parkovací oprávnění rezidentů. S tím nesouhlasíme. Oprávnění pro první auto u rezidentů by mělo být zdarma. Ceny pro abonenty by měly být sníženy (na řešené části území Brno-střed bude tato cena 6000 Kč). Smyslem rezidentního parkování je regulace parkování, ne získání peněz a zdanění Brňanů. Zavedení rezidentního parkování neznamená záruku zaparkování, ale pouze zvýšení pravděpodobnosti zaparkování.

(2.) Volné návštěvnické hodiny pro rezidenty zdarma. Chceme, aby každý rezident každý rok zdarma obdržel vhodné množství volných parkovacích hodin pro své návštěvy. Koalice navrhuje 100 hodin pro jednoho rezidenta. To je málo.

(3.) Vybrané peníze zpět do parkování. Součástí návrhu je také Fond mobility. Jeho příjmem bude mj. vybrané parkovné. Veškeré příjmy tohoto fondu by měly být vraceny do parkování. Vynakládání peněz z tohoto fondu např. na cyklodopravu je aktivistický nesmysl.

(4.) Chceme, aby rezidentní parkování bylo pro rezidenty prostupné. Mimo centrální část města nemá význam, aby rezidenti, tj. trvale bydlící Brňané, platili parkovné. Nelze dopustit, aby Brňané byly na části území svého města v postavení „cizinců“.

(5.) Pro celé město by měl být omezený počet režimů parkování. Pokud by v každé městské části, která se pro rezidentní parkování rozhodne, platily jiné režimy parkování (jiné časy zpoplatnění apod.), vznikl by parkovací chaos.

(6.) Přiměřenost. Rezidentní parkování má smysl zavádět pouze tam, kde může problém s nedostatkem parkovacích míst významnou měrou vyřešit. V naprosté většině případů (mimo centrální část města) jsou navíc kritické pouze večerní a noční hodiny. Významným rizikem je přelévání problému nedostatku parkovacích míst za hranice zóny, ve které je rezidentní parkování zavedeno. Rezidentní parkování lze zavést pouze tam, kde přelévání nenastane nebo pouze v zanedbatelné míře. Nelze situaci v jednom místě zlepšit na úkor toho, že ji v jiném místě zhoršíme.

(7.) V místě zavedení rezidentního parkování musí být vyřešen problém tzv. nelegálních parkovacích míst. V řadě míst ve městě, zvláště v sídlištní zástavbě, je nemálo parkovacích, která nejsou oficiální, ale parkování na nich je tolerováno. Bez dalších opatření by rezidentní parkování tato místa zlikvidovalo. Při přemalovávání stávajících míst do režimu rezidentního parkování může docházet k rozšíření původních parkovacích míst (a k řadě dalších úprav dopravního značení, jejichž důsledkem je úbytek parkovacích míst), což v takovém případě způsobuje jejich úbytek. V naprosté většině případů však postačuje původní, užší parkovací místo. Je třeba s poslanci nejprve vyjednat prosazení legislativní změny, která Magistrátu dovolí stanovovat výjimku z povinnosti malovat jen širší parkovací místa.

Chceme fungující dopravu. Proto jdeme do komunálních voleb letos v říjnu. Pojďte do toho s námi! Jsme Brno+.

Témata našich článků:,