Sebelepší hlavní architekt nemůže napravit systémový problém

Stanovisko Brno+ k dnešnímu zveřejnění kandidátů na ředitele Kanceláře architekta města (KAM):

  1. Ani sebelepší ředitel KAM nemůže napravit systémový problém, který je se zřízením této instituce spojen (viz naše stanovisko ke KAM). Vždy půjde o ředitele organizace podřízené náměstku Martinu Anderovi, který se nezdráhá své záměry tvrdě prosazovat. Ředitel KAM z podstaty věci nemůže překročit svůj stín. Bude nucen plnit zadání náměstka primátora M. Andera.
  2. KAM bude samostatnou organizací stojící zcela mimo Magistrát města Brna. Kontrolu nad personálním obsazením a nad chodem organizace tak bude mít ve svých rukou ředitel KAM, potažmo náměstek Ander.
  3. Vyčleněním značné části pravomocí města v oblasti rozvoje a územního plánování do samostatné, od Magistrátu oddělené organizace povede k významnému snížení demokratické kontroly. Důsledkem bude privatizace těchto pravomocí do rukou náměstka Martina Andera. Reputace jejího ředitele propůjčí této nepřípustné privatizaci moci „alibi“.

Naše stanovisko ke zřízení KAM trvá a najdete jej na našich stránkách zde: http://www.brnoplus.cz/?p=627

Témata našich článků: