Ruce pryč od Výstaviště!

Rada města Brna rozhodla o vyhlášení urbanistické soutěže „Areál brněnského výstaviště“. Cílem je najít řešení umožňující revitalizaci méně využívaných částí areálu výstaviště a otevření části areálu široké veřejnosti. Organizací soutěže byla pověřena Kancelář architekta města (KAM). Není bez zajímavosti, že náklady na tuto zbytečnou soutěž budou 7,5 mil. Kč z rozpočtu města.

Ředitel KAM se již nechal slyšet, že Výstaviště by mělo přijít o klíčový pavilon A. Měl by se změnit na muzeum nebo galerii. Tyto líbivé myšlenky jsou však jen zastíracím manévrem pro nesmyslné rozbití Výstaviště. Již nyní poškozují obraz Veletrhů u jeho obchodních partnerů. Přitom Veletrhy jsou významným zaměstnavatelem a mají velký význam pro prosperitu celého města.

Brněnské Výstaviště provozuje společnost Veletrhy Brno, a.s., kterou většinově vlastní město Brno. Tato společnost zpracovává každým rokem tzv. Masterplan – rozvojový plán brněnského Výstaviště. Masterplan řeší v podstatě totéž, co má řešit urbanistická soutěž, kterou bude vyhlašovat město: budoucnost výstaviště. Zásadní rozdíl je ovšem v tom, že Masterplan se řídí ekonomickými potřebami společnosti Veletrhů a rentabilitou jednotlivých částí areálu, tedy jednotlivých pavilonů.

Klíčová část Masterplanu pro rok 2017, tedy hlavního rozvojového plánu brněnského Výstaviště.

Klíčová část Masterplanu pro rok 2017, tedy hlavního rozvojového plánu brněnského Výstaviště.

Masterplan nepočítá s útlumem žádné části Výstaviště s výjimkou čtyř menších, okrajových oblastí. Prakticky celý areál výstaviště, každý jeho pavilon, dnes vydělává a je proto pro Veletrhy důležitý. Město a KAM se svým zbrklým jednáním dostávají do přímého rozporu se záměry Veletrhů a poškozují hospodaření této společnosti.

Vize architektů jsou důležité, ale mohou následovat až po vyhodnocení obchodních potřeb Veletrhů. Urbanistická soutěž je zbytečná a náklady na ni budou vyhozené peníze. Postup města vyvolává otázky. Je totiž evidentní snahou o likvidaci brněnského výstaviště v dnešní podobě. Některé části areálu výstaviště jsou developersky zajímavé. Pokud budou v urbanistické soutěži účelově označeny jako nepotřebné pro výstavnictví, bude mnohem snazší je privatizovat…

Celou situaci nelze popsat jinak, než, že město se chystá zlikvidovat brněnské veletrhy s téměř stoletou tradicí, a to navzdory tomu, že Veletrhy dobře hospodaří a celý areál je rentabilní. Brno+ nesouhlasí s tím, aby se o budoucnosti brněnského výstaviště, které má pro naše město zásadní význam, rozhodovalo tímto nesystémovým a likvidačním způsobem. Proto vyzýváme vedení města: ruce pryč od Výstaviště!

Témata našich článků: