Rozdávání městských bytů neplatičům pokračuje

Zastupitelstvo města Brna dnes, 3. března 2020, projednalo a schválilo dva projekty tzv. sociálního bydlení:

  • projekt „Kontaktní místo pro bydlení v Brně“
  • projekt „Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení“

V rámci obou těchto projektů bude přiděleno celkem 70 tzv. sociálních bytů s komplexní podporou (50 bytů v rámci projektu „Kontaktní místo pro bydlení v Brně“ a 20 bytů v rámci projektu „Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení“). Tyto dva projekty přijdou dohromady na cca 30 mil. Kč. Přestože většinu z těchto peněz získá město na dotacích, pořád jde o nemalé veřejné peníze, které by mohly být využity jinak. Žadatel o běžný městský byt musí mj. splňovat následující podmínky:

  • v dosud užívaném bytě nedluží na nájemném z bytu ani za služby spojené s nájmem bytu,
  • hrubě neporušuje dobré mravy,
  • nedluží za užívání bytu v majetku města Brna, jehož nájem skončil,
  • nemá vůči městu žádný dluh.

Tyto podmínky však nemusí splňovat tzv. osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, jak jsou eufemisticky nazývány osoby, pro něž je těchto 70 tzv. sociálních bytů určeno. Jinak řečeno, „osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách“ mohou, na rozdíl od „běžných“ žadatelů o nájem městského bytu, dlužit na bydlení, mohou dlužit městu a nevadí, pokud hrubě porušují dobré mravy (např. se v místě, kdy nyní bydlí, chovají enormně hlučně apod.). Ovšem „běžné“ nemajetné rodiny, které pracují, aby nic nedlužily a mohly zůstat v pořadníku na městský byt, ty musí „sekat latinu“…

A myslíte, že když už to tak celé je, že se po „osobách žijících v sociálně vyloučených lokalitách“ alespoň chce, aby si konečně našly práci? Kdepak… Lze prý však očekávat jejich „zvýšenou zaměstnatelnost“

Tyto dva projekty jsou pokračováním nechvalně proslulého projektu Rapid Re-housing minulé koalice, která takto „rozdala“ 50 bytů. Stejně jako tomu bylo v projektu Rapid Re-housing, je toto rozdávání městských bytů neplatičům diskriminační vůči lidem, kteří trpělivě čekají v pořadnících na městský byt a musí tvrdě pracovat, aby naplňovali výše uvedené podmínky. Zatímco o „osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách“ se za desítky milionů Kč stará „armáda“ sociálních pracovníků, o těchto „běžných“ méně majetných lidech se nic nedozvídáme. Přitom je to odpovědné chování „běžných“ lidí, které by mělo znamenat výhodu.

Nelíbí se nám ani to, že přidělení 50 z těchto 70 městských bytů má proběhnout v rámci projektu „Kontaktní místo pro bydlení v Brně“, jehož název a hlavní účel je jiný. Vedení města se patrně pokusilo toto zásadní zvýšení počtu tzv. sociálních bytů skrýt, aby nemuselo přiznat, že naplno pokračuje v tom, co v Brně zahájilo hnutí Žít Brno.

V rámci projektu Rapid Re-housing minulé koalice bylo přiděleno 50 bytů. Nyní jich má být přiděleno 70, tj. o 20 více! A to navzdory zprávám o tom, že nové vedení města toto přidělování městských bytů významně omezí.

Slib nové koalice, že počet bytů přidělovaných lidem z ubytoven a obdobných poměrů sníží na 20 je tedy ten tam. Město jistě může a má rodinám ve finanční nouzi, které mají zájem svou situaci řešit, podat v oblasti bydlení pomocnou ruku. Ale „rozdávání“ městských bytů, které současné vedení města schválilo, není správná cesta. Vedení města uvádí, že toto rozdávání tzv. sociálních bytů „bude mít pozitivní dopad na kvalitu života účastníků“. No bodejť by nemělo, když dostanou do nájmu nový byt bez ohledu na svou zadluženost…

Témata našich článků: