Redaktor MF Dnes manipuluje s fakty ohledně nádraží

Redaktor MF Dnes Jan Sůra napsal na serveru ekonomika.idnes.cz článek „Stěhovat, či nestěhovat nádraží v Brně? Odpověď hledají autoři přesunu“:

http://ekonomika.idnes.cz/stehovat-ci-nestehovat-nadrazi-v-brne-odpoved-hledaji-autori-presunu-12t-/eko-doprava.aspx?c=A150602_212657_eko-doprava_suj

V článku se velmi manipulativně uvádí: „Stejně jako je velmi sporný samotný plán na stěhování, velmi problematická je i soutěž na dodavatele studie.“ a dále: „SŽDC ji (společnost Helika) ale vyloučila z formálních důvodů kvůli nedodání jednoho z podkladů.“

Článek se týká výběrového řízení (veřejné zakázky) na zpracovatele naprosto klíčové studie proveditelnosti, ve které je zadavatelem SŽDC. Uchazečem s nejnižší cenou je společnost HELIKA, uchazečem, který nabídnul druhou nejnižší cenu je sdružení SUDOP Brno + MCO + AF CityPlan.

Je třeba uvést následující fakta, která redaktor Sůra úmyslně zamlčuje a překrucuje:

  • Společnost HELIKA nabídla sice nejnižší cenu, ale nebyla důsledná a porušila ustanovení zákona o veřejných zakázkách. SŽDC společnost HELIKA musela, ne pouze mohla, ale musela vyloučit.
  • Společnost HELIKA se železničními stavbami nezabývá vůbec, nebo jen okrajově. Podstatnou skutečností ovšem je, že vedoucím autorského týmu, který měl zakázku zpracovávat, je jistý Ing. Kalčík. Otázka tedy zní, kdo je Ing. Kalčík? Je to miláček zelených aktivistů, spolupracovník CEDOP Petra Šlegra (bývalého náměstka generálního ředitele SŽDC) a spolupracovník koalice Nádraží v centru.
  • Soutěž na zhotovitele studie proveditelnosti není v ničem „velmi problematická“. Běží řádně dle zákona o veřejných zakázkách a pod dohledem agentury JASPERS, která dohlíží na projekty v budoucnu financované z fondů EU.
  • Plán na tzv. stěhování nádraží, tj. přestavbu brněnského železničního uzlu s nádražím v poloze u řeky Svratky, není „velmi sporný“. Je jedním ze dvou možných řešení, která budou ve studii proveditelnosti rovnocenně posouzena, a nic sporného na něm není.

Vyzýváme vedení redakce MF Dnes, aby redaktora Sůru poučila o tom, jak psát objektivní články a že osobní postoje redaktora do zpravodajských článků tak významného deníku nepatří.

Témata našich článků: