Rapid Re-housing žádné úspory nepřináší

Projekt Rapid Re-housing je jedním ze sociálních experimentů bývalého vedení města, přesněji strany Žít Brno. Podstatou projektu Rapid Re-housing je přemísťování rodin obývajících soukromé ubytovny do městských bytů. Zcela mimo pořadníky, bez ohledu na jejich dluhy vůči městu a za snížené nájemné. „Běžná“ rodina musí čekat v pořadníku, nesmí městu nic dlužit, a když nakonec městský byt dostane, musí platit plné nájemné.

Zjevná nespravedlnost projektu Rapid Re-housing vůči „běžným“ rodinám zákonitě vyvolávala velkou kritiku. Mimo jiné také kritiku našeho hnutí Brno+. Kritiky se projektu Rapid Re-housing dostávalo také od opozičních zastupitelů, kteří jsou dnes představiteli nového vedení města. Záhy po nástupu do vedení radnice jim byla předložena závěrečná zpráva projektu Rapid Re-housing zpracovaná zastánci projektu. Těmto aktivistům, nyní v roli „nezávislých“ akademiků, stačilo pár jednoduchých argumentačních triků a bývalí kritici, dnes členové nového vedení města, jsou schopni prohlásit třeba toto: „Byť jsem mnohdy vystupoval jako kritik těchto projektů, v závěrečné zprávě jsou natolik pozitivní záležitosti, že by stávající vedení města mělo zvážit, jakým způsobem v nich pokračovat.“ Na závěrečné zprávě ovšem není podstatné to, co v ní je, ale to, co v ní není. Ale o tom jindy.

Tabulka ze závěrečné zprávy projektu Rapid Re-housing, pomocí které autoři zprávy odvodili svůj svérázný závěr o úsporách veřejných rozpočtů. Intervenční rodiny jsou ty, které dostaly byt v rámci projektu Rapid Re-housing. Kontrolní rodiny jsou ty, které zůstaly na ubytovnách, tj. ty, které by mohly dostat v rámci projektu Rapid Re-housing byt, ale na které se nedostalo.

Hojně prezentovaným sdělením závěrečné zprávy a také tiskové zprávy vydané už novým vedením města (!) je, že projekt Rapid Re-housing „ušetřil v Brně více než 1,5 milionu korun z veřejných rozpočtů“. Zpráva se snaží říci zhruba toto: rodiny z ubytoven stojí veřejné rozpočty na dávkách a různých formách sociální péče každá v průměru 336 tisíc Kč ročně (!), ale když jim dáte městský byt v projektu Rapid Re-housing, je to „jen“ 304 tisíc Kč ročně. Protože 336 – 304 = 32 tisíc Kč a v projektu bylo zatím rozdáno 50 bytů, máme „úsporu“ veřejných rozpočtů 1,5 milionu Kč za rok. Jednou z úspor má být to, že klientské rodiny méně (zne)užívají převozy sanitkou, lékařskou pohotovost a hospitalizaci v nemocnici. Ovšem pokládat méně zneužívání sanitky, pohotovosti nebo hospitalizace za úsporu je přinejmenším svérázné. Je to zneužívání a nemá se přece dít vůbec. Nepochybně i tyto rodiny v určité míře využívají tyto zdravotnické služby oprávněně. To ale nesouvisí s náklady na zajišťování jejich sociální situace a proto je započtení těchto nákladů nesmyslné v každém případě. Pokud výpočty v závěrečné zprávě očistíme od těchto „úspor“, zjistíme, že rozdíl mezi náklady na sociální péči o rodinu, která dostala byt v rámci Rapid Re-housingu, a rodinu, která zůstala na ubytovně, se pohybuje kolem 12 tisíc Kč ročně, tj. kolem 1000 Kč měsíčně. Vzhledem k tomu, kolik odhadů a různých sporných průměrování je ve výpočtech zahrnuto, je to zcela zanedbatelný rozdíl. Závěrečná zpráva opomíjí, že sociální pracovníci placení z veřejných rozpočtů kvůli projektu Rapid Re-housing by bez tohoto projektu byli někde zaměstnáni a tím by státu na pojistném a podobně přinášeli, dejme tomu, 15 tisíc Kč na rodinu a rok. Nelze tedy počítat ani s úsporou kolem 12 tisíc Kč, ale spíše se ztrátou (12 tisíc – 15 tisíc Kč = – 3 tisíce Kč).

Závěr je jasný: Rapid Re-housing žádnou úsporu nepřináší a jeho jediný ekonomický efekt je, že několik neodpovědně se chovajících lidí dostalo exkluzivní právo užívat veřejný majetek – městský byt. Zcela mimo pořadníky, bez ohledu na jejich dluhy vůči městu a za snížené nájemné.

Dočkáme se pokračování nesmyslu Rapid Re-housing, nebo jeho ukončení? Nové vedení města bohužel neumožňuje na tuto otázku jasně odpovědět. Jen s údivem lze číst, jak tyto bývalé kritiky „přesvědčila“ šikovně napsaná závěrečná zpráva k projektu… Tuší bývalí kritici, že závěrečná zpráva není nestranná, když jedním z hlavních autorů je předseda neziskové organizace, která Rapid Re-housing s bývalým vedením města vytvářela…?

S přispěním Richarda Duřpekta, místopředsedy Brno+

Témata našich článků: