Rapid Re-housing: utajené placení dluhů za neplatiče

Tým projektu Rapid Re-housing zpracoval loni Závěrečnou evaluační zprávu. „Nezávislým“ autorům stačilo pár argumentačních triků, aby bývalí kritici připustili změnu názoru. Psali jsme o tom zde: Rapid Re-housing žádné úspory nepřináší. Po této naší kritice zastupitelstvo zprávu odmítlo.
Projekt Rapid Re-housing byl jednou z vlajkových lodí aktivistické sociální laboratoře Žít Brno a minulé koalice vůbec. Podstatou projektu bylo přemísťování rodin obývajících soukromé ubytovny do městských bytů. Zcela mimo pořadníky, bez ohledu na jejich dluhy vůči městu a za snížené nájemné.Často se jednalo o notorické neplatiče.

Jednou z podmínek přidělení bytu v programu Rapid Re-housing byla bezdlužnost rodiny. Smlouvu rodiny dostávaly na rok. Při prodloužení musely být opět bez dluhů. Aktivisté z minulé koalice se rádi holedbali, jak se daří dluhy rodin kontrolovat. „Zkrátka jsme ukázali, že to jde a že rodiny v nouzi zvládnou bez problémů bydlet a platit nájem,“ prohlašoval Martin Freund (Žít Brno), hlavní architekt Rapid Re-housingu. 

Jenže opoziční zastupitel, dnes náměstek primátorky, Oliver Pospíšil (ČSSD) si všiml, že když byly podávány návrhy na prodloužení nájmů (nájem se každoročně musí prodloužit usnesením rady města), rodiny na nájmu za přidělený byt dlužily. A to i když věděly, že nesmí, jinak o byt přijdou, a i když platily snížené nájemné. Ale když pak o návrzích měla rozhodnout rada města, dluhy na nájemném jakýmsi „zázrakem“ mizely. Díky tomuto „zázračnému mizení“ dluhů na nájemném mohli apoštolové sociálního dobra kolem Žít Brno říkat, že 96% rodin si po roce bydlení udrželo, takže Rapid Re-housing velmi dobře funguje. Jak se však nyní ukazuje, byl v tom háček…

…se odehrává jakýsi, nebo odehrával jakýsi zázrak mezi tím, jak ti lidé bydleli a měli z různých důvodů dluh na nájemném, a v okamžiku, kdy potřebovali prodloužit smlouvu, tak, a tam byla podmínka, že nesmí mít dluh, tak najednou ty dluhy zmizely. Já jsem se domníval, že tou odpovědí bude ten takzvaný podpůrný fond, nicméně ten to rozhodně nebyl, protože 38.000 je bagatelní částka, která to nevyřeší. To znamená, že tam muselo tedy dojít k nějaké podpoře, která vůbec asi nebude oficiální. Vy si zcela určitě pamatujete, že byla celá řada materiálů v komisi bydlení, kde se, kde se předkládaly usnesení s podmínečným souhlasem Rady města Brna na prodloužení nebo novou smlouvu, protože tam byly dluhy. Když člověk sledoval tu historii dál, tak Rada města Brna už tyto případy měla bezdlužné…,“ přepis volné řeči Olivera Pospíšila (ČSSD) na zastupitelstvu v březnu 2019.
Odbor sociální péče Magistrátu nedávno přiznal, že existoval utajený Pomocný fond, ze kterého se dluhy rodin na nájemném platily. Pod článkem je pasáž z materiálu, ve kterém Odbor sociální péče přiznává existenci Pomocného fondu.

„Běžná“ rodina musí čekat v pořadníku. Nesmí městu nic dlužit. Pokud nějaké dluhy má, má smůlu. Žádní aktivisté je nějakého z tajného fondu za ně nezaplatí. A samozřejmě, že když už městský byt dostanou, musí platit plné nájemné.

A rodiny z ubytoven zapojené do projektu Rapid Re-housing? Mimo pořadníky a bez ohledu na dluhy se jim rozdalo 50 městských bytů za snížené nájemné. Řekněme si narovinu, že šlo často o notorické dlužníky, kteří se na ubytovně neocitli náhodou… A ke všemu se těmto rodinám z utajeného Pomocného fondu hradily jejich dluhy, aby mohly v přiděleném bytě zůstat!

Aktivisté si stvořili program Rapid Re-housing. Několik z nich mělo ze získané dotace přes jednu neziskovku dobře placené zaměstnání. V závěrečné zprávě s klidem vyhlašovali, že tento sociální experiment přinesl úspory, ačkoli to nebyla pravda. Jako jediní jsme na to upozornili v článku Rapid Re-housing žádné úspory nepřináší. Po této naší kritice zastupitelstvo zprávu v březnu 2019 odmítlo. Nyní se ale ukázalo, že je to ještě horší. Aby tento sociálně-inženýrský nesmysl vůbec fungoval, museli aktivisté vytvořit tajný Pomocný fond, ze kterého neplatičům platili jejich dluhy. Tím je aktivisté okolo Žít Brno učili ještě větší nezodpovědnosti, než s jakou do programu Rapid Re-housing přišli…

Rapid Re-housing získal v roce 2018 cenu SozialMarie, dokonce 1. místo. Aktivisté okolo Žít Brno se tetelili blahem. Jenže, nestojí celý úspěch na takovém malém, ale podstatném podfuku v podobě tajného Pomocného fondu? Nemělo by město cenu raději vrátit…?

Pasáž z materiálu, ve kterém Odbor sociální péče Magistrátu informuje o existenci a smyslu utajeného Pomocného fondu.


P.S.: podle všeho byly příjmy Pomocného fondu soukromé, což patrně umožnilo jeho utajení. Ale mění to něco na podstatě věci? Podle nás ne.

Témata našich článků: