Radnice: personální čistky a dosazování politicky spolehlivých

Současné vedení města se na brněnské radnici chová jako na dobytém území. Odvolává jednoho nepohodlného vrcholového úředníka za druhým. Od začátku volebního období bylo tzv. odejito už 8 vrcholových manažerů Magistrátu na pozici vedoucí odboru nebo vedoucí úseku (úsek sdružuje několik odborů). Jména těchto úředníků záměrně neuvádíme, abychom je v další kariéře nepoškozovali. Skutečnost, že se formálně jedná o dohody, rezignace nebo odchody do důchodu, je jen formalita. Ze znalosti situace dobře víme, že jde o nucené odchody.

Současná koalice rozbila dlouhá léta formovanou strukturu Magistrátu, která měla věcné důvody. Odbory a úseky nově uspořádala nikoli podle potřeb města, ale podle politického klíče. Vrcholem všeho bylo nesmyslné rozbití špičkového útvaru Kancelář strategie města jen proto, aby se odůvodnilo vytvoření místa pátého náměstka primátora (Jaroslav Kacer).

Z Magistrátu jsou „odcházeni“ zkušení apolitičtí manažeři, ale do orgánů městských společností jsou dosazováni političtí trafikanti. Vedle toho je třeba připomenout, co rozesílal úředníkům Magistrátu nynější náměstek primátora Matěj Hollan.

Z e-mailu, který 9. 10. 2014, tedy těsně před komunálními volbami, rozesílal Matěj Hollan úředníkům Magistrátu. V tomto e-mailu je ujišťoval, že žádné čistky se konat nebudou. Opak je však pravdou.

Z e-mailu, který 9. 10. 2014, tedy těsně před komunálními volbami, rozesílal Matěj Hollan úředníkům Magistrátu. V tomto e-mailu je ujišťoval, že žádné čistky se konat nebudou. Opak je však pravdou.

E-maily Žít Brno úředníkům Magistrátu

Lídr hnutí Žít Brno, dnešní náměstek primátora Matěj Hollan, rozeslal 9. 10. 2014, tj. těsně před komunálními volbami úředníkům Magistrátu mail, ve kterém je ujišťuje, že nebudou provádět žádné čistky. Žít Brno se tímto e-mailem pokoušelo získat hlasy úředníků. Tento předvolební e-mail Žít Brno ve světle výše uvedených skutečností působí více než tragikomicky. Radnici podle tohoto e-mailu ovládal cenzor a tyran… Jak by dnes nazval Matěj Hollan sám sebe, když za jeho působení je odcházen jeden vrcholový úředník za druhým…? Je zjevné, že Matěj Hollan v tomto absurdním e-mailu nepsal pravdu.

Za připomenutí stojí také e-mail, který ŽítBrno rozeslalo 24. 4. 2012. V tomto e-mailu Žít Brno vyzývalo úředníky, aby jim donášeli na politiky. Jak by se asi Matěji Hollanovi líbilo, kdyby podobný e-mail rozeslal nyní úředníkům například náš spolek…?

Trafiky pro politicky spolehlivé

Výše popsané personální čistky na Magistrátu ostře kontrastují s tím, že do městských společností jsou dosazováni politicky spolehliví lidé a straničtí funkcionáři. Městské společnosti jsou součástí managementu města a lze je, s jistou nadsázkou, nazvat druhým magistrátem.

Koalice vítězoslavně vyhlašovala, že konečně odpolitizuje městské společnosti. Vadilo jí, že orgány městských společností (představenstva a dozorčí rady) tvoří jen zastupitelé. A tak je odpolitizovali tak, že část zastupitelů nahradili stranickými funkcionáři a členy a kandidáty svých stran. To je tedy odpolitizování, jen, co je pravda…

Z e-mailu, který 24. 4. 2012 rozesílal Matěj Hollan, nyní náměstek primátora, úředníkům Magistrátu a pracovníkům městských společností a příspěvkových organizací. Vyzýval k udávání politiků.

Z e-mailu, který 24. 4. 2012 rozesílal Matěj Hollan, nyní náměstek primátora, úředníkům Magistrátu a pracovníkům městských společností a příspěvkových organizací. Vyzýval k udávání politiků.

Výrazným příkladem je Martin Itterheim, který byl v loňských krajských volbách hlavním volebním manažerem ANO. Nyní je místopředsedou představenstva společnosti Veletrhy Brno, a.s., která vlastní brněnské Výstaviště. Je nasazen i do dceřinné společnosti BRNO INN, a.s., která vlastní hotel Holiday Inn, jako předseda dozorčí rady. Martin Itterheim je sponzorem ANO. Žije v malé obci vedle Jihlavy a nemá prakticky žádný vztah k Brnu. Několik let byl jednatelem společnosti A.S.A. současně s primátorem Petrem Vokřálem. Je evidentní, že hlavním kritériem jeho jmenování je stranická příslušnost a dlouholetá známost s primátorem.

Jako další příklad uvádíme Zdeňka Formana, který je místopředsedou představenstva společnosti Technické sítě Brno, a.s. Jde o člena Strany zelených zaměstnaného v manažerské pozici u soukromé společnosti. Rada města Brna Zdeňku Formanovi k jeho funkci místopředsedy představenstva ve společnosti Technické sítě Brno, a.s. přidala dne 18. 4. 2017 ještě zaměstnání ve stejné společnosti, a to za 31.410,- Kč měsíčně s odměnami až 26.200,- Kč měsíčně, tj. až 57.610,- Kč měsíčně. Stal se blíže neurčeným „koordinátorem projektů“. Těžko soudit, co se za tímto nicneříkajícím názvem skrývá (radním nechyběla tato informace ani v důvodové zprávě příslušného materiálu).

Dalším politickým exponentem koaličních stran a „trafikantem“ je Róbert Čuma, jihomoravský krajský předseda Pirátů, který je předsedou dozorčí rady společnosti STAREZ-SPORT, a.s.

Jako poslední příklad koaličních trafik uvedeme Boleslava Březovského (Žít Brno), který je členem dozorčí rady ZOO Brno.

Argument, že se jedná o odborníky, je pouze zástupný a v řadě případů dokonce nepravdivý.

Závěrem

Vedení města provádí personální čistky a rozbíjí dlouhodobě budovanou řídicí strukturu města. Bezohledně likviduje zkušené manažery a mezi úředníky zasévá strach. Vedení města přitom bez skrupulí politicky obsazuje orgány městských společností. Z Magistrátu jsou „odcházeni“ zkušení apolitičtí manažeři, ale do orgánů městských společností jsou dosazováni političtí trafikanti.


 

Poznámka: autorem úvodní fotografie Nové Radnice je Harold.

Témata našich článků:,