Rada se chystá rozhodnout proti zájmům města Brna

Rada města Brna se na svém zasedání dne 1. 9. 2015 chystá vyslovit souhlas s prodejem pozemku p. č. 3569/395 v k. ú. Šlapanice u Brna (bod č. 85 navrženého programu jednání). Přinášíme Vám stanovisko spolku Brno+ k tomuto prodeji:

Pozemek p. č. 3569/395 v k. ú. Šlapanice u Brna má plochu 7308 m2 a v územním plánu města Šlapanice je určen k výstavbě bydlení. Jde tedy o poměrně rozlehlý pozemek, který významnou měrou přispěje k developmentu nového bydlení za hranicemi města Brna.

Nejen zadání nového územního plánu města Brna určilo jako hlavní dlouhodobý problém města Brna jev suburbanizace, tedy odcházení obyvatel města Brna mimo hranice města Brna. Územní plán města Brna není dlouhodobě schopen vytvářet dostatečnou a kvalitní nabídku ploch pro výstavbu nového bydlení. To je pro budoucnost města Brna vražedný trend.

Vedení města by mělo postupovat tak, aby zastavilo nebo alespoň zpomalilo tempo odcházení obyvatel mimo hranice města Brna. Namísto toho prodává své pozemky v okolních obcích a pomáhá tak negativní dopady suburbanizace dále prohlubovat. Je zjevné, že současná koalice řídí město bez koncepce. Ani devět měsíců po zvolení současné koalice nejsou na stole návrhy na nové plochy bydlení (neobsahuje-li je 43. soubor změn v bodě č. 110).

Prodejem pozemku p. č. 3569/395 v k. ú. Šlapanice u Brna bude jeden z největších a nejobtížnějších problémů města Brna ještě zhoršen. A to zásluhou koalice, která odmítla bránit vlastní město podáním kasační stížnosti proti rozsudku, kterým byla v lednu zrušena aktualizace územního plánu, která by v nemalé míře naopak problém suburbanizace řešila.

Brno+ vyzývá vedení města, aby prodej pozemku p. č. 3569/395 v k. ú. Šlapanice u Brna odmítlo.

Témata našich článků:,