Co znamená první referendová otázka?

Přestavba železničního uzlu Brno je nejvýznamnějším dopravním projektem státu na území města Brna. Nejde pouze o výstavbu nového nádraží, ale o rozsáhlou změnu v železniční soustavě na značné části území našeho města. Ačkoli se otázka přestavby brněnského železničního uzlu často zjednodušuje na otázku polohy nádraží, je třeba vědět, že jde o problém mnohem širší.

Už za několik dní začne vylhané referendum o brněnském železničním uzlu, které nám vnutili aktivisté z Hnutí DUHA a dalších organizací (dnes vystupují pod hlavičkou Aliance Referendum 2016). V tomto referendu se bude hlasovat o dvou otázkách:

  1. Souhlasíte s tím, aby město Brno podniklo bezodkladně všechny kroky v samostatné působnosti k modernizaci železniční stanice “Brno ­hlavní nádraží” v dosavadní poloze podél ulice Nádražní?
  2. Souhlasíte s tím, aby město Brno podniklo bezodkladně všechny kroky v samostatné působnosti s cílem prosadit, aby se nejlepší řešení modernizace železniční stanice „Brno ­hlavní nádraží“ určilo prostřednictvím soustavy otevřených návrhových soutěží?

Obě otázky jsou cíleným útokem proti oběma možným variantám přestavby železničního uzlu Brno (tyto varianty mají názvy „Řeka“ a „Petrov“). Obě otázky jsou požadavkem na nulovou variantu přestavby železničního uzlu Brno. Nulová varianta je pouhou opravou dnešního nádraží a byla by pro Brno katastrofou (proč by byla katastrofou si přečtěte zde). Otázky referenda jsou namířené nejen proti variantě Řeka, ale také proti variantě Petrov.

Základní spor o první otázku

Obrázek převzatý z Metropolitanu (říjen 2016). Je zde zřetelně vidět, že mezi současným nádražím a novým nádražím ve variantě Petrov je rozdíl. Jinými slovy, že nádraží pod Petrovem není nádražím v současné poloze.

Obrázek převzatý z Metropolitanu (říjen 2016). Je zde zřetelně vidět, že mezi současným nádražím a novým nádražím ve variantě Petrov je rozdíl. Jinými slovy, že nádraží pod Petrovem není nádražím v současné poloze.

Zelení aktivisté naše postoje popírají a tvrdí, že první otázka není namířená proti novému železničnímu uzlu ve variantě Petrov. Základní spor je o to, zda při přestavbě železničního uzlu ve variantě Petrov bude zachováno současné nádraží, nebo dojde k výstavbě nového v jiné, byť nikoli daleké, poloze. Skutečnost je taková, že bude-li uskutečněn nový železniční uzel ve variantě Petrov, bude se nádraží posouvat, a to o cca 300 metrů jižně směrem k Malé Americe, tedy pod Petrov. To dokládá i obrázek, který právě vyšel v nejnovějším čísle Metropolitanu (oficiální městský měsíčník).

Zelení aktivisté z Aliance Referendum 2016 však tento zjevný fakt popírají. Nehodí se jim totiž do krámu. Proč? Protože to znamená, že první referendová otázka je požadavkem na nulovou variantu, tj. pouhou opravu současného nádraží. Znamená to, že první otázka nesměřuje k variantě Petrov. Zopakujme si nyní znění první otázky:

Souhlasíte s tím, aby město Brno podniklo bezodkladně všechny kroky v samostatné působnosti k modernizaci železniční stanice “Brno ­hlavní nádraží” v dosavadní poloze podél ulice Nádražní?

První otázka obsahuje formulaci „v dosavadní poloze“. Jenže Nádraží pod Petrovem není v dosavadní poloze. Nádraží pod Petrovem není tam, kde je dnešní nádraží. Proto ani odpověď ANO na první otázku není podporou nového železničního uzlu ve variantě Petrov (či Nádraží pod Petrovem, což je totéž).

Častý argument zelených také bývá, že přece i Nádraží pod Petrovem bude podél ul. Nádražní a první otázka hovoří právě o ul. Nádražní. Ano, část, nikoli však celé, Nádraží pod Petrovem bude ležet podél ul. Nádražní. Nicméně ani to nic nemění na faktu, že Nádraží pod Petrovem není v dosavadní poloze. Jinými slovy, i přesto platí výše uvedené.

„Ta otázka jasně mluví o modernizaci“

Hlava Aliance Referendum 2016, Jakub Patočka, na argument, že první otázka směřuje pouze k nulové variantě, tj. pouhé opravě dnešního nádraží, často namítá, že obsahuje slovo „modernizace“. Naposledy se tak stalo v krátkém duelu s předsedou Brno+ 30. 9. 2016 v regionálních zprávách České televize (od času 21:50). Ano, první otázka skutečně obsahuje slovo „modernizace“ a ano, nulová varianta je pouhou opravou, tedy modernizací dosavadního nádraží. Nikoli tedy přestavbou celého uzlu, ale pouhou opravou, rekonstrukcí či modernizací pouze nádraží. Slovo „modernizace“ tedy na skutečnosti, že první otázka směřuje k nulové variantě nemění vůbec nic.

ref-je-past-uvodni-obrazekSkutečný cíl zelených

Mnohokrát jsme napsali, že skutečným cílem zelených aktivistů je vynutit si nulovou variantu. Více o tom, jaký je skutečný účel referenda, si přečtěte zde. Všimněme si, že když zelení hovoří o první referendové otázce a variantě Petrov, neříkají, že bude-li na tuto otázku odpověď ANO, pak to bude znamenat realizaci varianty Petrov. Už vůbec neříkají, že to bude ta varianta Petrov, která je nyní předmětem porovnávání variant v rámci Studie proveditelnosti. Říkají pouze, že bude-li na první otázku odpovězeno ANO, bude varianta Petrov pouze jednou z možností (viz např. krátký duel Jakuba Patočky s předsedou Brno+ 30. 9. 2016 v regionálních zprávách České televize od času 18:48). Co to znamená?

Zastírají tím, že ve skutečnosti variantu Petrov nechtějí, ale chtějí pouze nulovou variantu. Nechtějí odrazovat zastánce varianty Petrov od účasti v referendu a proto manipulativně tvrdí výše uvedené. Vědí, že málokdo je ochoten zasadit svému městu do zad dýku v podobě nulové varianty. Nemohou proto přiznat své skutečné úmysly.

Proto spolek Brno+ varuje všechny Brňany, včetně zastánců varianty Petrov: toto referendum je past. Nenechte se napálit!

Témata našich článků: