Prosadí město nízkoemisní zónu v tichosti?!

Polozelené vedení města připravuje zavedení nízkoemisní zóny. Jde o další dopravní nesmysl, který radnice hodlá zavést. Psali jsme o tom v našem článku Nízkoemisní zóny jsou drahý byrokratický nesmysl. Nízkoemisní zóny jsou oblasti, do kterých je omezen vjezd vozidel s horšími emisními parametry.

Pravidla pro vyhlášení nízkoemisní zóny upravuje především zákon, ale také tzv. statut města Brna, což je vyhláška upravující rozdělení pravomocí mezi město a městské části. Statut vždy reaguje na právní úpravu, a protože možnost vyhlásit nízkoemisní zónu je již delší dobu v zákoně, je i ve statutu.

Dosud bylo možné vyhlásit nízkoemisní zónu pouze vyhláškou. To se však má v důsledku změny zákona o ochraně ovzduší změnit tak, že se bude nízkoemisní zóna vyhlašovat tzv. opatřením obecné povahy, což je forma rozhodnutí města. K vydání tohoto opatření obecné povahy postačí usnesení rady města. Tuto novelu statutu města Brna projedná na návrh polozelené koalice zastupitelstvo města Brna dne 3. 10. 2017.

Vypadá to jako formalita, ale důsledky jsou podstatné. Zatímco vyhlášku město vydává vždy až po vyjádření zastupitelstev městských částí, k vydání opatření obecné povahy rada města žádné takové stanovisko nepotřebuje. Jinak řečeno, nově bude možné, aby polozelená koalice prosadila nízkoemisní zónu bez ohledu na stanovisko městských částí a mimo městské zastupitelstvo, tj. významně snadněji. To je pro náměstka primátora Martina Andera, který chce nízkoemisní zónu našemu městu vnutit, nepochybně dobrá zpráva…

Zopakujme, že tato zdánlivě nedůležitá změna statutu města Brna je vynucena změnou legislativy. Úprava formy vyhlášení nízkoemisní zóny z vyhlášky na opatření obecné povahy je tedy nutná, aby statut města neodporoval zákonu. Potud nelze nic vytknout ani náměstku Anderovi (Strana zelených).

Nic však vedení města nebrání, aby náhradou za projednávání vyhlášky v zastupitelstvech městských částí doplnili znění statutu třeba takto (podtržený text je námi navrhované doplnění, ostatní text je návrh polozelené koalice):

(Město) stanoví, při plnění příslušných zákonných podmínek a se souhlasem zastupitelstev dotčených městských částí, opatřením obecné povahy zónu s omezením provozu motorových silničních vozidel.

Navrhujeme tedy, aby text statutu města byl doplněn o slova „a se souhlasem zastupitelstev dotčených městských částí“, tj. aby bez souhlasu zastupitelstev městských částí, kterých by se nízkoemisní zóna týkala, nebylo možné nízkoemisní zónu vyhlásit. Zůstává otázkou, proč takové doplnění nenavrhuje samo vedení města? Odpověď je nasnadě. Zelené části vedení města tato změna vyhovuje a ostatním její důsledky zřejmě nedocházejí…

Témata našich článků: