Profesor Holoubek píše zastupitelům k novému nádraží

Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. Zakladatel a dlouholetý ředitel Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) při Masarykově univerzitě. Kromě centra RECETOX působí v Centru pro výzkum globální změny CzechGlobe. Působí rovněž v rámci OSN. Celý svůj profesní život se věnuje životnímu prostředí a jeho znečištění.

Přečtěte si, co zastupitelům města Brna napsal Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. k nadcházejícímu jednání zastupitelstva o stanovisku města ke studii proveditelnosti nového železničního uzlu:

Vážení členové zastupitelstva města Brna,

v Brně jsem se narodil, vyrůstal, žiji tu i pracuji, i když minimálně několik měsíců v roce jsou mé pracovní povinnosti spojeny s pobytem v zahraničí. Ale i když mám rád řadu míst, Brno je prostě to rodné město a vždy mě bude na jeho osudu a vývoji záležet.

Jsem profesorem na Masarykově univerzitě a založil jsem a 23 let dělal ředitele Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX). Myslím, že jeho činnost byla dobrým reprezentantem našeho města a regionu v řadě zemí světa, kde Centrum působilo a působí. V současné době dělím své pracovní aktivity mezi RECETOX a další významné centrum brněnské vědy CzechGlobe – Centrum pro výzkum globální změny. A k tomu ještě patří dlouhodobé působení v rámci OSN v řadě zemí.

Nepotrpím si na osobní hodnocení, ale snad má dlouhodobá činnost přispěla věhlasu našeho města, což jste nakonec vloni ocenili Cenou města Brna.

Již před časem jsem se zcela jasně a bez jakýchkoliv osobních zájmů vyjádřil k otázce polohy nového brněnského nádraží.

Jsem osobně i odborně přesvědčen, že pro rozvoj města je nejvhodnější variantou varianta ŘEKA i z pohledu optimálního napojení na uvažovanou evropskou síť rychlovlaků představujících jednoznačně pokrok a optimální místo Brna v Evropě.

Tuto variantu jednoznačně prosazuji ve shodě s vyjádřením Kanceláře městského architekta, a to jak z prokazatelných ekonomických důvodů, tak i důvodů časové realizace.

Ale hlavním důvodem je pro mě jako člověka, který se celý život zabývá problematikou životního prostředí a jeho znečištěním a snad člověka, který o tom alespoň něco ví, je fakt, že varianta PETROV má prokazatelně negativnější vliv na životní prostředí našeho města.

O to víc je pro mě velkým zklamáním dlouhodobě negativní postoj strany Zelených a dalších především nevládních organizací zabývajících se životním prostředím. Je tam mnoho osob, kterých jsem si dlouhodobě vážil, ale tyto jejich postoje a negativismus jsou pro mě osobně velkým zklamáním a proto si ani jejich současných postojů nemohu vážit a jejich přístupy považuji za velmi škodlivé pro město Brno a jeho další rozvoj.

Podotýkám, že pokud někam cestuji, tak cestuji až na úplné výjimky vlakem a mrzí mě, že výše uvedené přístupy a obstrukce způsobí, že už se asi vzhledem ke svému věku nového nádraží nedožiji.

S mnohými z Vás jsem se o daném problému vícekrát bavil a věřím, že si uvědomíte, že nesedíte na radnici pro osobní zájmy, ale proto, abyste sloužili našemu městu a jeho občanům a že Vaše jednání povede k akceptování varianty ŘEKA, kterou považuji pro město Brno jednoznačně za ekonomicky a časově za výhodnější a také šetrnější k životnímu prostředí.

Děkuji Vám za Váš čas, pokud jste můj dopis dočetli a přeji si, abyste jste rozhodovali ve prospěch našeho města.

S přátelským pozdravem

Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.

 

RECETOX (REsearch CEntre for TOXic compounds in the environment)

Faculty of Science, Masaryk University

Kamenice 753/5, Pavilion A29, 625 00 Brno, Czech Republic

Témata našich článků:,