Proč musel odejít vedoucí Odboru dopravy

V článku Radnice: personální čistky a dosazování politicky spolehlivých jsme psali o tom, jak polozelené vedení města provádí na Magistrátě personální čistky a současně do placených pozic dosazuje politicky spolehlivé osoby. V tomto článku jsme připomněli předvolební e-mail dnešního náměstka Hollana, kdy sliboval úředníkům, že je nebude vyhazovat. Také jsme připomněli e-mail, ve kterém vyzýval úředníky k donášení na politiky. Přesto v době, kdy tento článek vyšel, bylo polozelenou koalicí odejito již 8 vrcholových úředníků z pozic vedoucích odborů nebo vedoucích úseků (úsek sdružuje několik odborů).

Nyní se číslo 8 vedoucích odborů nebo úseků zvyšuje o další 3. Ano, další 3 vrcholoví úředníci byli shledání nepohodlnými a odejiti. Skutečnost, že se formálně jedná o dohody, rezignace nebo odchody do důchodu, je jen formalita. Ze znalosti situace víme, že jde o nucené odchody. Polozelená koalice tak donutila již 11 lidí v manažerských pozicích k odchodu. Žádné předchozí vedení města takto brutálně úředníky nevyhazovalo.

Mezi těmi 3 nově odejitými vedoucími odborů zaujme dlouholetý vedoucí Odboru dopravy, který spadá pod náměstka Hollana. Další zelený náměstek Martin Ander (Zelení) v médiích otevřeně přiznal, že Vladimír Bielko byl vyhozen z politických důvodů:

Bielko je ve svých názorech na dopravu spíš konzervativní. Proto se mnohdy jeho návrhy míjejí s tím, jak si rozvoj Brna představují veskrze mladí a progresivně smýšlející politici v Brně…

Vyhazování vrcholových úředníků pro názorové odlišnosti ukazuje, jaká atmosféra na Magistrátě panuje. Po 11 vyhozených vedoucích a tomuto otevřenému přiznání náměstka Andera je jasné, že současná koalice jiné názory netoleruje. Zběsilé dopravní nápady těchto „veskrze mladých a progresivně smýšlejících politiků“, jejich opakované útoky na řidiče automobilů, protěžování aktivistických cyklistů, čímž nemáme vůbec na mysli normální cyklisty, kteří z ježdění na kole nedělají politiku, nazýváme s jistou nadsázkou zelenou dopravní totalitou. Kdo nesouhlasí, bude odejit.

Pochopili bychom, kdyby důvodem pro odchod vedoucího Odboru dopravy byla například jeho neschopnost řešit stížnosti starostů městských částí na prodlevy ve vyřizování žádostí o úpravy dopravního značení. Odmítáme však, aby byli zkušení úředníci a odborníci vyhazováni jen proto, že si dovolují oponovat aktivistickým dopravním nesmyslům. Je třeba na okraj dodat, že Odbor dopravy není zodpovědný za koordinaci výkopových prací. Tuto činnost vykonává jiný odbor. Vyhození pana Bielka proto nemůže souviset se současnými dopravními kolapsy v centrální části města.

Město bude velmi brzy stát před rozhodujícím krokem. Bude formulovat své stanovisko ke klíčové studii proveditelnosti nového železničního uzlu pro Brno. Právě v tuto dobu bylo velmi důležité, aby klíčový Odbor dopravy vedl nestranný a zkušený odborník, který se v odborné rovině nebojí oponovat politickému vedení města. A právě v tuto dobu náměstek Hollan, který se několik let angažoval jako aktivista zelené neziskovky Koalice pro nádraží v centru, vedoucího Odboru dopravy donutil k odchodu. Náhoda? Ano, má to tak vypadat…

Polozelená koalice řádí na Magistrátě jako černá ruka. Bez skrupulí vyhazuje zkušené vrcholové úředníky. Za tři roky jich bylo odejito už 11. Protestujeme proti tomu, aby se tato koalice na Magistrátě chovala jako na dobytém území. Magistrát je úřad, ne něčí firma. Je to úřad, jehož pracovníci mají být nestranní odborníci, a ne loutky politického vedení.

Témata našich článků:,