Problém Nové městské třídy a železniční uzel

Nová městská třída v územním plánu. Nová městská třída je vyznačena červeně tečkovanou čarou. Tato nová ulice má vést od ul. Opuštěná až k ul. Milady Horákové. Jejím smyslem je propojit sever a jih Brna a umožnit dopravní obsluhu rozvojových území na východ od historického jádra města. Tato území z velké části dříve sloužila jako průmyslové areály a dnes již plní jinou roli. Nová městská třída má umožnit jejich rozvoj jakožto plnohodnotných městských čtvrtí.

Nová městská třída je pro většinu Brňanů patrně neznámý pojem. Jde o vizi nové ulice, která má vést od ulice Opuštěná až k ulici Milady Horákové, kde by se měla napojit na Drobného. Jejím smyslem je propojit sever a jih Brna a umožnit rozvoj dlouhodobě zanedbaného území na východ od historického jádra. NMT je od počátku součástí územního plánu (viz obrázek).

Severní polovina NMT mezi ulicemi Cejl a Milady Horákové vyvolává kontroverze. Není se čemu divit. Byla by nutná demolice některých domů a staveb v ulicích Příční, Bratislavská, Cejl atd. Je proto dobré zamyslet se nad novým, citlivějším řešením severní poloviny NMT. Bylo by ovšem hrubou chybou NMT jednoduše, bez náhrady škrtnout. Přetížení Koliště, propojení severu a jihu města, dopravní obsluha rozvojového území východně od historického jádra města. To jsou problémy, které se musí řešit.

Náměstek primátora Matěj Hollan (Žít Brno), náměstek Martin Ander (Zelení) a radní Tomáš Koláčný (Piráti) jakbysmet, našel v NMT jisté „zalíbení“. Dokola opakuje (např. zde a nebo zde), že na NMT stojí dopravní obsluha nového nádraží u řeky. Jinak řečeno, tento aktivista-politik tvrdí, že bez NMT není možné realizovat nový železniční uzel ve variantě Řeka. A protože NMT není v dohledné době uskutečnitelná, není podle něj uskutečnitelné ani nádraží u řeky.

Téma NMT není jednoduché. Pokusme se přesto nastínit tři základní důvody, proč náměstci Hollan a Ander nemají pravdu:

  1. NMT je tzv. invariantní vůči variantám nového železničního uzlu. Přeloženo do srozumitelného jazyka: NMT má srovnatelný význam pro obě varianty, tj. pro Petrov i pro Řeku. NMT má velký význam i za současné situace, tj. bez nového železničního uzlu. Jinak řečeno, NMT není a nemůže být podmínkou žádné varianty nového nádraží.
  2. Studie proveditelnosti nového železničního uzlu obsahuje dopravní model, ze kterého vyplývá, že NMT bude využívána pro cesty z/na hlavní nádraží. To ale neznamená, že NMT podmiňuje stavbu nového nádraží u řeky. Tvrdit něco takového je argumentační faul a nepochopení principů dopravního modelu (každá komunikace v modelu vytvoří přepravní nabídku, kterou modeloví cestující využívají; není-li taková nabídka, jedou jinudy). Dokládá to ovšem to, že NMT by byla skutečně atraktivní komunikace, tj. že je potřebná bez ohledu na polohu nádraží. Zcela jinou otázkou samozřejmě je, zda její severní polovina musí mít právě tu podobu, kterou dnes má.
  3. Nové nádraží u řeky zvýší počet uživatelů hlavního nádraží o 14%. Pouze určitá část z těchto 14% nových uživatelů hlavního nádraží bude cestovat na sever města. Nárůst poptávky po cestách na sever města je z hlediska obav o přetížení systému MHD nepodstatný. Dopravní systém MHD unese zátěž z nádraží u řeky úplně stejně, jako současný uzel u hlavního nádraží, a to i bez NMT.

Sečteno a podtrženo, NMT je evidentně potřebná. Nevyhovuje-li současná podoba severní poloviny NMT, hledejme alternativní řešení. Matěj Hollan je ve funkci náměstka primátora déle než 3 roky. Za celou tuto dobu neudělal pro nalezení alternativního řešení NMT nic. Místo toho si na NMT opakovaně veřejně stěžuje. Patrně zapomněl, že se nechal zvolit do vedení města, převzal odpovědnost a za svou funkci bere nemalý plat. Proč místo okázalého veřejného naříkání nedělá svou práci a nepřijde s alternativním řešením severní části NMT? Za ty tři roky, co je ve funkci, to mohl udělat už nejméně dvakrát…

Myslím však, že počínání Žít Brno, Zelených a Pirátů docela rozumím. Jim se vlastně NMT tak, jak je v územním plánu, náramně hodí. Mohou ji zneužívat ve svém boji proti nádraží u řeky a strašit s ní Brňany. Tohoto záludného přístupu k vlastnímu městu už máme dost. Jsme Brno+ a v podzimních volbách jdeme do toho. Toto trápení Brna je třeba ukončit.

Témata našich článků:,