Přímý útok vedení města na přípravu přestavby železničního uzlu Brno

Město Brno dnes na http://www.budoucnostcentrabrna.cz zveřejnilo podklady urbanistické soutěže pro zástavbu Jižního centra pro variantu přestavby žel. uzlu Petrov. Viz tisková zpráva města: http://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/urbanisticka-soutez-o-navrh-budoucnost-centra-brna/ Součástí podkladů jsou i soutěžní podmínky. Přinášíme Vám stanovisko Brno+ k soutěžním podmínkám:

Soutěžní podmínky stanovují jako hned druhé kritérium hodnocení návrhů kvalitu dopravního řešení dopravního uzlu Brno a hlavního nádraží Brno (str. 96, kap. 9.2.1). Z toho je nyní již zcela zřejmé, že významnou ambicí soutěže je zasáhnout do již hotového dopravního řešení přestavby žel. uzlu ve variantě Petrov. Tím soutěž dalece přesáhne nejen kompetence města, ale i rámec urbanistické soutěže. Brno+ považuje tento přímý útok na probíhající srovnávací proces za skandální. Brno+ vyzývá vedení města, aby zabránilo pokračování takové soutěže.

Je evidentní, že náměstek Ander se chystá těsně před krajskými volbami a místním referendem zpochybnit celý proces srovnávání variant. Je zřejmé, že hlavním účelem soutěže je shodit celý projekt a připravit pro Zelené politickou kampaň pro krajské volby.

Jestliže vedení města nechá tuto urbanistickou soutěž doběhnout až do konce, konstatuje Brno+, že tím velmi vážně ohrozí životní zájem města, kterým je přestavba železničního uzlu. A to jak v poloze u řeky, tak i pod Petrovem. Je zřejmé, že Zelení dnes útočí proti oběma variantám. Nejsou ochotni přiznat, že jejich vysněné, idealizované řešení má po dopracování do reálných podmínek vlastnosti, které má.

Brno+ upozorňuje, že pokud se dosud město nedopustilo rozhodování o přestavbě žel. uzlu tak, jak jej v době před konáním místního referenda zakazuje zákon o místním referendu, nyní se ho dopouští. Brno+ zvažuje odpovídající kroky.

Na okraj dodáváme, že rada města Brna provedla na svém zasedání změnu ve složení poroty této soutěže. Prozatím nezveřejnila jakou, ale je spíše důvod se domnívat, že to byla změna v neprospěch nestrannosti složení poroty. Připomínáme, že členy poroty v kategorii tzv. nezávislých náhradníků jsou i arch. Ivan Lejčar, který zastupuje Stranu zelených v samosprávě městské části Praha 6, nebo arch. Ondřej Chybík, který se v dané věci již rovněž angažoval.

Témata našich článků:,