Přechod na ul. Údolní zelení neobnoví

V roce 2014 někteří politici a aktivisté, kteří jsou dnes součástí koalice a již téměř rok spravují město Brno, hlasitě protestovali proti zrušení přechodu pro chodce přes ul. Údolní v místě před křižovatkou s ul. Úvoz.

Hnutí Žít Brno pořádalo dne 1. 9. 2014 pod vedením dnešního náměstka M. Holana happening za obnovu přechodu. Dne 28. 8. 2014 sdělil médiím dnešní náměstek M. Ander, že zrušení přechodu nedává smysl.

Ani přes několik výzev představitelé města dosud nesdělili, kdy bude přechod obnoven, jak před volbami hlasitě slibovali. Někteří uváděli, že obnova přechodu pro chodce bude součástí uvedeného investičního záměru. Tak tomu nicméně není.

Uvedený investiční záměr obnovení přechodu neobsahuje. Dokonce je schválen v původní podobě, jak ho připravilo ještě bývalé vedení radnice. Za pozornost jistě stojí i to, že návrh investičního záměr byl 17. 9. 2015 projednán Komisí investiční rady města Brna, ve které byl jednomyslně schválen, a to i hlasem náměstka Martina Andera (Strana zelených).

Opakovaně se potvrdilo, že zrušení přechodu významně přispělo k plynulosti dopravy a snížení emisní a hlukové zátěže na ul. Úvoz. Součástí uvedeného investičního záměru, jak je připravilo bývalé vedení, je rovněž vznik nového přestupního uzlu mezi trolejbusovou a tramvajovou dopravou.

„Představitelé města, kteří hlasitě protestovali proti zrušení přechodu pro chodce na ul. Údolní a slibovali jeho okamžité obnovení, by se měli veřejnosti omluvit. Slib nebyli a nebudou schopni splnit,“ komentuje situaci Robert Kotzian, předseda Brno+.

Témata našich článků:,